Viktigste endringer i ny hvitvaskingslov

1 etikk time og 1 juridisk etterutdanningstime

Juristenes Hus, Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo

24.04.2019 17.00 - 19.00

Meld deg på her

Senioradvokat Kristine Frivold Rørholt fra advokatfirmaet Wikborg Rein har blant annet erfaring fra Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet hvor hun jobbet med finansregulatoriske spørsmål. Rørholt var ansvarlig for blant annet den norske verdipapirfondlovgivningen og hvitvaskingsregelverket. Hun var også sekretær for lovutvalget som forberedte gjeldende hvitvaskingslov.

I oktober trådte ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering i kraft. Hva er de viktigste endringene sammenlignet med forrige lov? Fokus vil blant annet bli rettet mot hvitvaskingslovens risikobaserte tilnærming, krav til risikovurderinger og rutiner, kundetiltak, løpende oppfølgning av kundeforhold, og undersøkelser og rapportering av mistanke.

Temaer som vil bli belyst er blant annet:

- Hvitvaskingslovens system

- Risikovurdering

- Rutiner

- Kravene til kundetiltak for advokater, herunder sentrale begreper som reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer

- Undersøkelse og rapporteringsplikt, herunder unntakene for advokater

- Generelle råd om etterlevelse av hvitvaskingsregelverk i advokatvirksomhet

Dørene åpner fra kl. 16:30  for registrering og enkel servering av mat og drikke.

 

Ved påmelding til kurs i Advokatforeningens regi, kan det distribueres deltakerlister til kursets deltakere. Deltakerlisten inneholder personopplysninger om deg, herunder navn, tittel og arbeidssted. For ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger, se Advokatforeningens personvernerklæring