Medlemstilbud for studenter

Lurer du på hvilken karriere du skal velge den dagen du er ferdig på studiet? Er advokat et av alternativene? Som studentmedlem i Advokatforeningen kommer du tettere på advokatbransjen, de mulighetene den gir, og de menneskene som jobber der.

Studentmedlemskap i Advokatforeningen er gratis.

Som studentmedlem får du:

 • Tilgang til arenaer for nettverksbygging, kompetanseheving og rettspolitisk engasjement
 • Økt innsikt i de ulike advokatprofesjonene, med bedre forutsetninger for gode karrierevalg
 • Kunnskap om advokatetikk og Regler for god advokatskikk
 • Retningslinjer om taushetsplikt og interessekonflikter for studenter og trainees som arbeider i advokatfirma
 • Manuduksjoner i etikk for studenter i Oslo, i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter
 • Veiledning for prinsipal og advokatfullmektig med forslag til ansettelsesavtale for fullmektiger
 • Gratis medlemskap ditt første år som advokatfullmektig
 • Elektronisk nyhetsbrev fra Advokatforeningen og Advokatbladet
 • Studenter som er medlem av Advokatforeningen vil kunne gå på kurs hos JUS og Advokatforeningen til rabatterte priser. Studenter tilbys restplasser på de fleste kurs som JUS og Advokatforeningen arrangerer. Man melder seg på kurset via nettet og påmeldingen må merkes DNA-student + medlemsnummeret. Vedkommende settes på venteliste frem til ca. 1 uke før kurset starter. Da vil JUS og Advokatforeningen tilby eventuelle restplasser til studentene, etter «først-til-mølla»-prinsippet. Prisene for ordinære kurs er pr. i dag (høsten 2018): Kr 570 for dagskurs, inkl. lunsj (prisen for lunsjpakken), kr 250,- for frokost- og ettermiddagskurs. E-kurs koster kr 300,- for studenter. Påmelding er bindende etter aksept av tilbudt plass.Prisene kan variere noe og man oppfordres derfor til å ta kontakt med prosjektkoordinator på det enkelte kurs, for å forsikre seg om at kurset er åpent også for studenter, samt å få nøyaktig pris på kurset.
 • Gode rentebetingelser på Unglån 18-33 i Handelsbanken, se https://www.advokatforeningen.no/medlemstilbud/rabattavtaler/banktilbud-fra-handelsbanken/
 • Flere medlemstilbud er under utvikling

 • Veiledning for prinsipal og advokatfullmektig med forslag til ansettelsesavtale for fullmektiger: https://www.advokatforeningen.no/radgivning/prinsipal-fullmektig/

 • Retningslinjer om taushetsplikt og interessekonflikter for studenter og trainees som arbeider i advokatfirma: https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/retningslinjer-for-studentertrainees-som-arbeider-i-advokatfirma/

Ta det første steget inn i advokatbransjen allerede i dag. Meld deg inn i Advokatforeningen.

Bli medlem