Gyldendal Rettsdata

Gyldendal Rettsdata som gir nyetablerte advokatvirksomheter 50 prosent rabatt på første års abonnement. Tilbudet gjelder ved kjøp av Rettsdata Total. Det medfølger også gratis kursopplæring i produktet.

Tilbudet gis kun til medlemmer av Advokatforeningen og firmaer som er nyetablert i løpet av de siste 12 måneder. Sammenslåing av to eller flere etablerte advokatvirksomheter til ett nytt firma faller utenfor ordningen. Det samme gjelder oppsplitting av et etablert advokatfirma til to eller flere virksomheter.

Innholdet i Rettsdata Total

Gyldendal Rettsdata leverer nettbaserte rettskildedatabaser mot det juridiske profesjonsmarkedet i Norge.

Ved bestilling av Rettsdata Total får du samlet tilgang til Norsk Lovkommentar, alle spesialfag, erfaringsarkivet Praktisk Juss og en omfattende samling kommentarutgaver og juridisk litteratur.

Deltagelse på felleskurs med varighet på to timer, gir to timer etterutdanning i Advokatforeningens etterutdanningsordning.

Les mer om Rettsdata Total

Bestill Rettsdata Total

Hvis du ønsker 50 prosent rabatt på Rettsdata Total og oppfyller kriteriene, kan du sende e-post til rettsdata@rettsdata.no eller ringe tlf. 22 99 04 20.