Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel

I denne boken viser tre erfarne prosessadvokater hvordan saksførsel kan utøves på en korrekt, hensiktsmessig og elegant måte.

Boken er skrevet for ferske advokater og advokatfullmektiger som står foran sine første retssaker, men kan også være til glede for andre som ønsker å forberede sin sakførsel.

Forfattere av boken er Advokatene Ola Ø. Nisja, Kaare A. Shetelig og Christian Reusch.

Boken er skrevet med utgangspunkt i foredraget «De første rettssakene – råd og tips» som advokatene har holdt for Advokatforeningen en rekke ganger.

Advokatforeningen har støttet prosjektet faglig. Boken vil være et viktig bidrag for advokater som skal i retten for første gang.

Boken utgis av Universitetsforlaget og kan bestilles her