Moment psykologbistand

Advokatyrket kan være mentalt krevende. Advokatforeningen har derfor en samarbeidsavtale med det landsdekkende firmaet Moment.

Moment har særlig erfaring med kunnskaps- og advokatbransjen og er forberedt på henvendelser fra Advokatforeningens medlemmer.

Firmaets psykologer kan gi råd i din arbeidssituasjon som advokat/-fullmektig. Det kan for eksempel dreie seg om

  • bistand i forbindelse med kriser
  • håndtering av vanskelige klienter
  • rådgivning om ledelse og medarbeiderkonflikter
  • stressmestring 

Advokatfirmaer og enkeltadvokater kan kjøpe en pakke psykologtimer (for eksempel 3, 5 eller 20 timer) som man kan «trekke» på etter behov. Som enkeltadvokat kan du også få en uforpliktende konsultasjon til vanlig takst.

Advokatfirmaer som kjøper timer til sine ansatte får et utvidet tilbud hvor bl.a. også arbeidsmiljøundersøkelse og kort lunsjforedrag hos bedriften er inkludert. Minst 80 % av advokatfirmaets advokater/-fullmektiger må være medlem i Advokatforeningen.

Ta direkte kontakt med Moment for å avtale en konsultasjon eller inngå en rammeavtale. Oppgi at du er medlem av Advokatforeningen.

For spørsmål og ytterligere informasjon kontakt:

Moment
Tlf. 22 93 03 00
E-post: post@moment.consulting

Hjemmeside: www.moment.consulting