Bransjeundersøkelsen

Hensikten med bransjeundersøkelsen er å etablere et faktagrunnlag for analyser og vurderinger av advokatbransjen og advokatyrket i Norge. I undersøkelsen kartlegges omsetning, inntekter, priser, kostnader og strukturelle forhold i bransjen.

Advokatforeningens bransjeundersøkelse ble første gang gjennomført i 2004, og har deretter blitt gjennomført annethvert år i samarbeid med analyseselskapet TNS Gallup.

Den siste undersøkelsen baserer seg på omsetnings- og inntektstall for 2015. Undersøkelsen er ment å gi et oppdatert bilde av bransjen og viser utviklingen innenfor viktige områder de to siste årene. Der det er relevant, vises utviklingen over en lengre periode.

Last ned Bransjeundersøkelsen 2018/2019 (pdf)

Last ned Bransjeundersøkelsen 2017/2018

Last ned Bransjeundersøkelsen 2016 (pdf)

Last ned Bransjeundersøkelsen 2014 (pdf)

Last ned Bransjeundersøkelsen 2011 (pdf)

Last ned Bransjeundersøkelsen 2009 (pdf)

Last ned Bransjeundersøkelsen 2007 (pdf)

Last ned Bransjeundersøkelsen 2005 (pdf)

Last ned Bransjeundersøkelsen 2004 (pdf)