Lønnskalkulator 2017/2018

Tallene i lønnskalkulatoren er hentet fra vår lønnsundersøkelse som ble gjennomført blant advokater og fullmektiger som er ansatt i advokatfirma, bedrift, organisasjon og offentlig sektor desember 2017. Forbehold for kalkulator

Hele lønnsstatistikken for 2017/2018 kan leses her

Kalkulatoren viser gjennomsnittlig brutto årslønn (summen av fastlønn og resultatavhengig lønn), og er basert på tall som medlemmene selv har oppgitt. Avvik kan derfor forekomme. For ansatte advokater og fullmektiger i advokatfirmaer viser kalkulatoren også hvor stor prosentandel den resultatavhengige delen utgjør av den totale lønnen, i tillegg til å angi hvor utbredt resultatavhengig lønn er.