Merete Smith
Merete Smith

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Nytt år, nye lover

Et nytt år betyr som regel også startskuddet for nye lover. De aller fleste vil du nok ikke merke så mye til, men jeg har valgt ut noen som mange vil bli påvirket av.

Det er urettferdig

«Det er urettferdig.» Det er ikke tall på hvor mange ganger jeg hørte barna mine si det i oppveksten. «Alle andre får lov, og det er urettferdig at jeg ikke får lov.»

En mer rettferdig rettshjelp

Dersom alle skal ha en reell mulighet til å ivareta rettighetene sine, må ordningen omfatte 25 prosent av den voksne befolkningen.

Advokatforeningens isolasjonsgruppe vinner frem

Norge har høstet både internasjonal og nasjonal kritikk for bruk av isolasjon i fengsel. I 2017 opprettet Advokatforeningen en isolasjonsgruppe for å prøve lovligheten av norsk isolasjonspraksis. Målet med dette prosjektet var å finne egnede saker til...

Ord er makt, språk er definisjonsmakt. La oss snakke mer samisk

For en stund siden var jeg i New Zealand der vi blant annet besøkte Advokatforeningen og Parlamentet. Det er en gammel innsikt at man lærer mye om seg selv gjennom å reise - og treffe folk som er annerledes. Folk som tenker annerledes, føler annerledes...

Å ta barnekonvensjonen på alvor

Norske barn påføres fysiske og psykiske traumer i interneringsleire i Syria. Deres foreldre har tatt valg vi ikke er enige i. Allikevel bør norske barn få komme til Norge og ivaretas her når de kommer hjem dersom barnets mor eller omsorgsperson ønsker...

Kvinnen som banet vei

På 8. mars er det viktig for meg å snakke om likestilling, men også vise fram heltene og forbildene våre. Jeg vil fortelle historiene til kvinnene som gikk foran og fikk endringene til å skje.

Litt pepperspray er vel ikke så farlig?

I et samfunn der vi ser nedgang i vold og anmeldt vold, er det overraskende at vi ønsker å åpne opp for bevæpning av nye arbeidsgrupper.

Barn bør ikke i fengsel

Høyrepolitikerne Eirik Lae Solberg og Peter Frølich sa i forrige uke til Dagbladet at de ønsker at «unge verstinger» må fengsles.

En moderne forsvarerhelt

Noe av det beste med å være generalsekretær i Advokatforeningen er alle menneskene jeg får anledning til å møte og snakke med gjennom jobben min. Alle møter setter sine spor, men noen historier sitter ekstra lenge i.

Tiden for endring er her

Juristforbundets #MeToo-undersøkelse bekrefter at seksuell trakassering er et problem også i advokatbransjen.

Lihkku beivviin!

Gjesteinnlegg Advokatforeningens blogg i anledning samefolkets dag 6. februar 2018

Rettsstaten taper ved vår dørstokk

På møte i den europeiske advokatforeningen (CCBE) i slutten av november, der også Advokatforeningen var til stede, fikk vi en oppdatering om situasjonen i Polen. Mens vi kjemper for salærsatsen, kjemper andre europeiske land for rettsstaten.

#MeToo i advokatbransjen

Nesten 6000 svenske kvinnelige jurister har signert på kampanjen #medvilkenrätt som forteller om seksuell trakassering og overgrep i egen bransje i Sverige.

Forhandlingsrett nå!

Advokatforeningen er kanskje aldri så spente som i oktober hvert år - når statsbudsjettet fremlegges. I 2016 fikk vi en økning på 5 kroner, noe som utløste rettshjelpsaksjonen – en aksjon som fikk støtte i alle de største riksdekkende avisene. I år fik...

Er robotene ute etter jobben din?

I en tid der automatisering av tjenester blir snakket om over alt, så er det godt noen har tatt ansvaret og lar deg sjekke om akkurat din jobb står i fare for å bli overtatt av roboter.

Når livet møter jussen

Gjesteinnlegg av leder i Advokatforeningen Oslo krets, Marte Svarstad Brodtkorb.

Veien fra valgflesk til konkret politikk

Etter å ha fulgt partienes landsmøter denne sommeren, er det gledelig å gå sommeren i møte med vissheten om at fri rettshjelp har fått plass i alle partiprogrammene.

God talentutvikling - A minute to learn, a lifetime to master

Er du gammel nok til å huske det gamle hjernespillet Master Mind? Bloggens tittel er hentet fra deres eminente slagord, og peker på at ikke alt som er lett å lære, er enkelt å bli god på. Slik tror jeg der er også med talentutvikling: Det er såre enkel...

Kortreist rettshjelp

I anledning helgens landsmøte i Senterpartiet, tenkte jeg at det var på tide å løfte spørsmålet om reisegodtgjørelse igjen. For et halvt år siden valgte regjeringen å kutte i reisegodtgjørelsen til advokatene, og nå merker vi konsekvensene av regelen s...

Klientnapperne ødelegger for gode forsvarere

Dagens Næringsliv publiserte i dag en artikkel om klientnapping. Artikkelen forteller om forsvarere som skaffer seg klienter ved å tilby penger eller andre goder til mulige klienter for å lokke dem til seg.

Lite gjennomtenkte argumenter for kutt i reisegodtgjørelsen

Når politikere fra regjeringspartiene argumenter for at kuttene i reisegodtgjørelsen skal stimulere advokater til å reise mer kollektivt, vitner det om manglende innsikt i advokatenes hverdag. Vi i Advokatforeningen har allerede levert en kritisk...

De beste karakterene gir ikke nødvendigvis de beste advokatene

På jusstudiet er det et press for å få gode karakterer. I utgangspunktet er dette bra, for det er grunn til å tro at dette bidrar til at studentene prioriterer studiene høyere enn de ellers ville ha gjort. Det er veldig mange flere som ønsker å studere...

Taushetsplikt og Panama papers

Det kan være vanskelig å forsvare advokaters taushetsplikt når verden utenfor advokatsamfunnet ønsker åpenhet og innsyn som følge av saker som Panama papers.

True crime er bra for rettssikkerheten

Det har den siste rullet en bølge av True Crime over landet, både på TV, film og som podkast. Jeg har blitt spurt flere ganger om hva jeg som jurist og generalsekretær i Advokatforeningen mener om emnet. Mange hadde nok forventet en skeptisk holdning f...

Med engasjement og sjel

Våre mer enn fire hundre tillitsvalgte advokater utgjør ryggraden i Advokatforeningen. De bidrar til å forme og utvikle rettsstaten, og fortjener en hyllest.

En mann ved navn Rohnny

Sjelden har jeg møtt en så god møteleder som Bodøværingen Rohnny Andersen, leder i Helgeland og Salten krets.

Statsbudsjettet skaper ulikhet for loven

I august gjorde Advokatforeningen noe så uvanlig som å gå til aksjon – bedre kjent som Rettshjelpsaksjonen. Vi hadde fått nok av at rettshjelpsordningene ble brukt som salderingspost på statsbudsjettet – med blant annet en kontinuerlig underregulering ...

Pro bono - advokatbransjens troverdighet og sjel

Jeg tror de fleste som begynner på jusstudiet er drevet av en indre idealisme. Denne motivasjonen blir godt oppsummert av juristløftet; vi vil fremme rett og hindre urett. Det er skrevet utallige bøker og laget en rekke filmer som handler om den...