Merete Smith
Merete Smith

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Forhandlingsrett nå!

Advokatforeningen er kanskje aldri så spente som i oktober hvert år - når statsbudsjettet fremlegges. I 2016 fikk vi en økning på 5 kroner, noe som utløste rettshjelpsaksjonen – en aksjon som fikk støtte i alle de største riksdekkende avisene. I år fik...

Forhandlingsrett nå!

Kortreist rettshjelp

I anledning helgens landsmøte i Senterpartiet, tenkte jeg at det var på tide å løfte spørsmålet om reisegodtgjørelse igjen. For et halvt år siden valgte regjeringen å kutte i reisegodtgjørelsen til advokatene, og nå merker vi konsekvensene av regelen s...

Kortreist rettshjelp