Merete Smith
Merete Smith

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Kortreist rettshjelp

I anledning helgens landsmøte i Senterpartiet, tenkte jeg at det var på tide å løfte spørsmålet om reisegodtgjørelse igjen. For et halvt år siden valgte regjeringen å kutte i reisegodtgjørelsen til advokatene, og nå merker vi konsekvensene av regelen s...

Kortreist rettshjelp