Merete Smith
Merete Smith

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

En moderne forsvarerhelt

Noe av det beste med å være generalsekretær i Advokatforeningen er alle menneskene jeg får anledning til å møte og snakke med gjennom jobben min. Alle møter setter sine spor, men noen historier sitter ekstra lenge i.

En moderne forsvarerhelt

Forhandlingsrett nå!

Advokatforeningen er kanskje aldri så spente som i oktober hvert år - når statsbudsjettet fremlegges. I 2016 fikk vi en økning på 5 kroner, noe som utløste rettshjelpsaksjonen – en aksjon som fikk støtte i alle de største riksdekkende avisene. I år fik...

Forhandlingsrett nå!

Kortreist rettshjelp

I anledning helgens landsmøte i Senterpartiet, tenkte jeg at det var på tide å løfte spørsmålet om reisegodtgjørelse igjen. For et halvt år siden valgte regjeringen å kutte i reisegodtgjørelsen til advokatene, og nå merker vi konsekvensene av regelen s...

Kortreist rettshjelp