Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

2015 – et år med store oppgaver og spennende utfordringer

Hva innebærer det å være advokat? Hva er advokatens samfunnsoppdrag, hva skal til for å bli advokat og hvilke rammebetingelser skal advokater ha?

Slike spørsmål har alle advokater et forhold til, men aldri har flere advokater over hele landet vurdert og diskutert disse temaene enn i 2015. Årsaken er selvsagt lovforslaget om advokatlov. Lovforslaget er meget godt på mange områder, og bidrar til å lovfeste advokatenes uavhengighet, taushetsplikt og andre forhold som kreves for å kunne fylle ansvaret som sine klienters viktigste rettssikkerhetsgaranti. Samtidig skapes noen utfordringer, som for eksempel forslaget om å begrense Advokatforeningens rettspolitiske handlingsrom og ytringsfrihet. For å svare på lovforslaget på en mest mulig gjennomtenkt og god måte, har det vært en omfattende høringsprosess i foreningens kretser og utvalg – og forslaget har vært grundig diskutert så vel i hovedstyret som i representantskapet. Vår høringsuttalelse blir sendt over i disse dager.

En begivenhet som har bidratt til å gjøre 2015 til et helt spesielt år for mange advokater, er Advokatforeningens Rettshjelpsaksjon i august. Etter 15 år med systematisk underregulering av salærsatsen for fri rettshjelp, gjorde en økning på 5 promille i årets statsbudsjett at Advokatforeningen gikk til "streik". I én uke unnlot forsvarerne ved Oslo og Bergen tingrett å møte til fengslingsmøter i straffesaker og utlendingssaker – samtidig som medlemmer av Advokatforeningen tilbød gratis rettshjelp til publikum utenfor de to tingrettene – og flere andre steder i landet. Vi var spente da vi innledet aksjonen mandag 24. august i år. Gleden var stor da vi så oppslutningen: Mange advokater, mye publikum og alle toneangivende riksmedier var til stede ved starten utenfor Oslo tingrett. Rettshjelpsaksjonen fikk massiv omtale i riks- og lokalaviser over hele landet, og støtte på lederplass i alle de store riksavisene. Også vår aksjonsgruppe på Facebook, «Ingen rettssikkerhet uten rettshjelp», viste høy aktivitet – og aktivitet er det der fortsatt. Gruppa teller nå nesten 3.000 medlemmer.

Den siste begivenheten som bidro til å gjøre 2015 til et helt spesielt år, var den gledelige nyheten at den tunisiske Kvartetten for nasjonal dialog, der landets advokatforening er med, fikk Nobels fredspris. Utviklingen i Tunisia viser at rettsstaten bidrar til fred, demokrati, menneskeverd og økonomisk vekst. Slik er det også i Norge. Dette er viktig å huske i en tid hvor mange mener at rettsstaten svekker samfunnssikkerheten, hemmer kampen mot terror og koster for mye penger over statsbudsjettet.

God jul og et riktig godt nytt år!
Merete Smith