Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Advokatfirmaer behøver god (s)kjønnsbalanse

Generalsekretær Merete Smith foran Juristenes Hus

Advokatfirmaer trenger begge kjønn - det gir bedre samlet skjønn.

I DN 3. mars sier jusstudenten Pauline Sommerfelt Helle at hun og hennes medstudenter ikke ønsker å jobbe for advokatfirmaer på grunn av arbeidsmiljøet. Historier om 70-80 timers arbeidsuker og kvinner som slutter i bransjen når de får barn, skremmer nyutdannede jurister.

En undersøkelse fra Juristforbundet viser at nyutdannede jurister har offentlige arbeidsplasser øverst på ønskelisten. Majoriteten av studentene på jus er kvinner, noe som kan tyde på at kvinner søker seg til offentlige stillinger med normal arbeidstid og uten press om å tjene inn penger. Er dette et problem for advokatfirmaene og hva skal firmaene eventuelt gjøre for å få de flinkeste juristene til seg?


Mitt inntrykk er at advokatfirmaene ikke sliter med å tiltrekke seg attraktive kandidater, men at problemet dukker opp senere når arbeidstakerne skal stifte familie. Det er ingen tvil om at det å kombinere advokatyrket med familieliv kan være krevende, spesielt når begge parter i et forhold er i jobb – noe de som regel er i våre dager.


Bare 14 % av partnerne i advokatfirmaene er kvinner. Selv i et likestilt samfunn som Norge, så kan det virke som om det er kvinnelige advokater som tar støyten når familielivet slår inn og at de velger en annen karrierer enn å bli partner i et advokatfirma. Samtidig ser vi jo at det er flere kvinner som får det til.


Tiden vil forhåpentligvis vise at advokatfirmaene vil tilpasse seg nye tider og tilby arbeidsformer som passer bedre for både dyktige kvinner og menn som ønsker å prioritere familie ved siden av jobben som advokat. Fram til det skjer, er mitt råd til kvinnelige advokater at du tenker gjennom dine prioriteringene så tidlig som mulig. Vær åpen med din ektefelle eller samboer om at du ønsker å ha en karriere som advokat. Vær klar på at permisjonen skal deles – likt? – dere imellom og at du forventer at partner skal ta like mye av ansvaret på hjemmefronten som du selv gjør.


Ingen kan være supermenneske til alle døgnets tider, så man må også prioritere hva man skal bry seg om. Det er kanskje en tid der trening, hjemmelaget mat og støvfritt hjem må vike for familie- og jobblogistikk – men det gjør vel ingenting? Som kvinner må vi også gi menn og partnere plass til å få ta ansvaret hjemme. Gi partneren din mulighet til å være alene med barna og ta seg av det praktiske –da blir det også mer naturlig at man deler på ansvaret hjemme når begge er tilbake i jobb.


Man må også være tydelig overfor samfunnet. Arbeidsgivere, barnehage, slekt og venner stiller ofte ulike krav til kvinner og menn. En kvinnelig kollega fortalte at da hun og mannen skulle dele permisjonen, fikk mannen hennes beskjed fra arbeidsgiver om at han ikke måtte finne på å ta så lang permisjon fordi han kunne havne bakpå faglig. Man må være bestemt på at i vår familie er vi som foreldre likestilt. Det er ikke alltid mor som skal hente sykt barn eller som skal bake kake til neste arrangement på skolen.


Når det er sagt, må advokatbransjen også gå i seg selv og tenke på hvordan man beholder de beste advokatene. Det er ingen tvil om at den største endringen må være strukturell og komme fra advokatfirmaene. En endring i kjønnsbalansen kommer ikke uten at firmaene har en klar plan for dette. En slik plan bør inneholde en strategi som sier noe om hvorfor man ønsker å utjevne kjønnsbalansen og hvordan man skal få det til.


Kan mangfold blant partnere i advokatfirmaet være bra for det økonomiske resultatet for bedriften? Forskning gjort på mangfoldige arbeidsplasser viser at en mangfoldig ledelse fører til økt innovasjon og økte markedsandeler. Det bør være gode argumenter for å gi kvinner en plass ved partnerbordet. 


Med disse tankene ønsker jeg alle en god kvinnedag!