Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Barn bør ikke i fengsel

Generalsekretær Merete Smith

Høyrepolitikerne Eirik Lae Solberg og Peter Frølich sa i forrige uke til Dagbladet at de ønsker at «unge verstinger» må fengsles.

De reagerer på de siste ukers nyheter om at flere alvorlig ungdomskriminelle får påtaleunnlatelse eller betingede dommer.

Det er tydelig at dagens system ikke fungerer godt nok for denne gruppen kriminelle, og jeg er helt enig i at noe bør gjøre – men er svaret fengsel? Tall fra SSB viser at det de siste årene har sittet under 10 personer mellom 15-18 i fengsel. Dette tallet har sunket jevnt og er et resultat av en ønsket politikk på området, fordi målet har vært å ha så få barn i fengsel som mulig.

I juli 2014 innførte man ungdomsstraff og ungdomsoppfølging som et virkemiddel for å løse saker der ungdommer er involvert. I stedet for fengsel, brukes blant annet mekling og konfliktråd for å finne løsninger som både lovbryter og offer kan leve med. Ordningen evalueres i disse dager av Nordlandsforskning, men deres midlertidige rapport viser at det er noen utfordringer med ordningen.

I mai skrev NRK at politiet mener ordningen med ungdomsstraff hindrer dem i å stoppe gjengangerkriminelle. Forsker Morten Holmboe ved Politihøgskolen påpeker at hovedproblemet er at det tar for lang tid før tiltakene fra ungdomsstraffen settes i gang. Justisministeren er også enig i at det er først og fremst tiden det tar før dom og tiltak iverksettes som er problemet.

Vi vet at lange fengselsstraffer øker sjansen for at lovbryterne ikke kommer seg ut av den kriminelles løpebane. Norge har lavt tilbakefall, og det betyr at vi gjør noe riktig. Studier viser at i land som bruker ressurser på rehabilitering og tilbakeføring i samfunnet, er det lavere tilbakefallsrate enn i land som satser på lange straffer, som for eksempel USA.

Det gjør noe med folks rettsfølelse når gjentatte forbrytelser tilsynelatende ikke får noen konsekvenser for dem som utfører slike gjerninger. Jeg ønsker likevel at ordningen med ungdomsstraff får fortsette. Det må åpenbart noen justeringer til før ordningen fungerer optimalt, men alternativet – flere barn i fengsel – vil nok ikke løse problemet. Jeg tror heller det vil forsterke den kriminelle tilhørigheten til unge på kant med loven.