Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Det er urettferdig

Generalsekretær merete smith foran vegg med gamle bilder av ledere

«Det er urettferdig.»
Det er ikke tall på hvor mange ganger jeg hørte barna mine si det i oppveksten. «Alle andre får lov, og det er urettferdig at jeg ikke får lov.»

I dag er det nok mange unge og studenter som kjenner på følelsen av urettferdighet. Ikke fordi alle andre får lov, for vi må alle følge de samme reglene som følge av pandemien, men fordi konsekvensene av tiltakene vi må leve med er så mye større for unge mennesker.

En student jeg snakket med sa det på en god måte. Dere får alt det tunge ved å studere, som å pugge, eksamen, dårlig råd, trange hybler, men dere går glipp av moroa. Det sosiale. Festene og turene. Det forstår jeg godt at kan føles urettferdig. Under studiene formes livslange vennskap, mange treffer sin fremtidige partner og man knytter kontakter som kan være nyttige når man skal ut i arbeidslivet. Forfatter og journalist Anne Gunn Halvorsen skrev dette om sin egen studietid i en kronikk i Aftenposten i helgen:

Utan festinga eg fekk drive med, ville eg aldri vore ein pandemivinnar i dag. Eg hadde aldri møtt mannen min, eg hadde ikkje hatt vennene eg har og ganske sikkert ikkje fått dei jobbane eg etter kvart fekk.

Jeg vet at mange av dere er flinke til å finne alternative måter å møtes på, men la oss være ærlige: En quiz på Zoom erstatter ikke det å møtes ansikt til ansikt.

Og som om det ikke er nok, så vet vi nå at dårlige økonomiske tider rammer unge og arbeidssøkende hardest. Vi som allerede er etablert i arbeidslivet sitter forholdsvis trygt, men dere må kjempe dere inn. Etter finanskrisen i 2008, snakket man om en tapt generasjon med arbeidstakere, som ikke fikk jobb som nyutdannede og etterpå slet med å få jobb fordi de manglet arbeidserfaring. Heldigvis gikk det ikke fullt så galt her i Norge, og vi ligger også godt an nå, men arbeidsmarkedet har snørt seg sammen her også.

Samtidig skal dere håndtere de «vanlige» utfordringene på jusstudiene, som karakterpress. Og selv det presset er ekstra utfordrende nå. I Bergen frykter jusstudentene at syke studenter stiller opp på eksamen i stedet for å bli hjemme, fordi konsekvensene av å bli hjemme på eksamensdagen blir for store. Dere studenter har tilpasset dere en annerledes hverdag, og da håper jeg utdanningsinstitusjonene svarer med å vise den samme evnen til å tilpasse seg dagens situasjon. Kanskje kan svaret være hjemmeeksamen eller flere datoer for konteeksamen? De som følger reglene og holder seg hjemme ved sykdom, skal i hvert fall ikke straffes med ekstra semestre og høyere studielån.

Alt er allikevel ikke svart. Du som har kommet inn på jussen er ressurssterk. Og behovet for jurister vil ikke blir mindre i et samfunn som blir stadig mer gjennomregulert. Menon Economics leverte i fjor en rapport som viser at den norske advokatbransjen har den høyeste verdiskapningen per ansatt i rådgivernæringen. Vi trengs både i næringslivet, for privatpersoner og i byråkratiet.

Jeg føler med dagens studenter, men jeg kjenner også et lite stikk av misunnelse når jeg ser de mulighetene dere har foran dere. Jeg håper du som student klarer å gjøre det beste ut av situasjonen, så skal vi i Advokatforeningen fortsette å jobbe for advokaters arbeidsvilkår og for en god rettsstat. Send oss også gjerne innspill om hvordan vi kan være en bedre forening for dere som studenter. Dere er advokatbransjens fremtid og vet best hvor skoen trykker som nyutdannet jurist.