Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

En moderne forsvarerhelt

Oberstløytnant og forsvarer Sterling Thomas snakker for Advokatforeningens representantskap

Noe av det beste med å være generalsekretær i Advokatforeningen er alle menneskene jeg får anledning til å møte og snakke med gjennom jobben min. Alle møter setter sine spor, men noen historier sitter ekstra lenge i.

På årets representantskapsmøte i Advokatforeningen hadde vi satt av tid til at oberstløytnant Sterling Thomas skulle fortelle om sitt virke som forsvarsadvokat for innsatte på Guantanamo. Guantanamo ble åpnet i 2002 og har siden vært omdiskutert på grunn av anklager om tortur og manglende rettssikkerhet for de innsatte. Den offentlige debatten har stilnet siden den gang, men det sitter fremdeles fanger der – noen har vært innesperret i over 15 år.

Sterling Thomas sa selv at hans store misjon – i tillegg til å være den beste forsvareren disse fangene kan få – er å reise rundt og fortelle verden om hva som fremdeles foregår på Guantanamo. Han kunne fortelle om umenneskelig tortur, men det som også gjorde inntrykk var historien om hvordan sakene mot fangene stadig treneres og nærmest saboteres av myndighetene.

Det er ikke uten grunn at fangeleiren ble lagt til Guantanamo. I tillegg til å være utenfor USAs territorium, er det langt å reise dit og elendige boforhold for besøkende. Det alene gjør at tilgangen til advokatenes klienter er vanskelig. Men også andre forhold gjør forsvareroppdraget krevende. Thomas og hans kolleger har funnet avlyttingsutstyr i rommene der de møter klientene. Når de ber om opplysninger om klienten eller saken, får de bunkevis med usorterte papirer som krever massevis av tid å gå gjennom. Det tok også syv år (!) før Thomas' klient Ammar al Baluchi fikk en MR for å vurdere skadene han hadde fått etter tortur i fangenskap hos CIA.

Da foredraget var slutt, var det nok mange som satt igjen med spørsmål om hvordan det i det hele tatt er mulig å utføre oppdraget som forsvarer for Guantanamo-fanger. Jeg ville også vite hvordan det å være ansatt i det militære og forsvare mennesker som er anklaget for krigsforbrytelser og angrep mot den amerikanske stat påvirker hans karriere? Sterling Thomas humret litt og sa at det å være svart mann og amerikaner ikke akkurat hadde fremmet karrieren hans. Han kunne ha valgt en annen karriereretning, tjent mer, jobbet mindre og vært mer sammen med familien. Likevel velger han å gjøre sitt aller beste for fangene på Guantanamo for å sikre deres rettssikkerhet. Derfor har jeg valgt å kalle ham en forsvarerhelt.

Dette er en hverdag som er langt unna norske forhold, men observatører kan reise til Guantanamo for å se rettssakene og forholdene der. Jeg har tenkt at også Advokatforeningen burde sende en representant dit for å se arbeidsforholdene leiren. Slik kan vi være med på å spre historien om arbeidet til Sterling Thomas og de andre forsvarerne på Guantanamo.

Hvis du vil vite mer om hva som skjer på Guantanamo, anbefaler jeg å følge Twitter-kontoen Gitmo Watch