Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Er robotene ute etter jobben din?

Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith

I en tid der automatisering av tjenester blir snakket om over alt, så er det godt noen har tatt ansvaret og lar deg sjekke om akkurat din jobb står i fare for å bli overtatt av roboter.

I jobben som generalsekretær treffer jeg innimellom representanter for advokatforeninger i andre land. Et fellestrekk den siste tiden er at roboter og automatisering står høyt på listen over temaer som diskuteres. Men hvor stor grunn er det egentlig for advokatene til å være bekymret. Bør vi frykte at jobbene våre forsvinner, eller er denne utviklingen i teknologien bare et gode for advokatstanden?

Så ble jeg tipset om nettsiden willrobotstakemyjob.com – altså «vil robotene ta jobben min»? Nettsiden er basert på en rapport publisert av Carl Benedikt Frey og Michael A. Osborne der de har undersøkt hvilke jobber som er mest utsatt for digitalisering. De beregnet risikoen for hele 702 ulike yrkesgrupper. Rapporten konkluderer med at rundt 47 % av amerikanske yrker er svært utsatt for robotisering.

Jeg måtte selvsagt inn på nettsiden og skrive inn «lawyers» for å finne ut av hvordan de Advokatforeningen representerer ligger an. Og jeg kan melde om gode nyheter! I følge nettsiden er det 3,5 % sjanse for at advokatjobbene går til robotene.

Det ser dessverre en god del verre ut for våre kolleger i domstolene. Hele 40 % av dommerjobbene står i fare for å bli overtatt av roboter.

Det er vanskelig å forklare hvorfor man mener robotene i større grad vil overta dommernes jobb enn advokatenes jobb. Og hvilken del av advokatenes og dommernes jobber er det egentlig som vil forsvinner?

Jeg ser for meg at det er den mindre spennende delen av jobben som kan overtas av robotene, for eksempel selskapsgjennomganger ved oppkjøp (såkalt due dilligence) og utforming av enkle standardkontrakter. Rettskildesøk vil gå fortere, og etter hvert vil kanskje mange advokatkontor kunne benytte chatbot, som svarer på enkle rettsspørsmål fra klientene mens du er på ferie.

På samme måte er det er sikkert en del jobber dommerne er klare for å gi til robotene – som straffeutmåling i mindre saker, forelegg, notariusoppgaver og førerkortbeslag.

Antakeligvis vil det ikke være så stor forskjell på fremtiden for advokater og dommere som nettstedet willrobotstakemyjob.com spår. Jeg tror alle bransjer gjør klokt i å være våkne og følge med på utviklingen. Ditt firma skal kanskje ikke være det som utvikler maskinvare eller en gang være først ute med å prøve det nye – men du bør være oppmerksom på utviklingen som unektelig kommer. Jeg mener at vi som advokater må venne oss til tanken på robotisering av vårt fagfelt, med de fordeler og ulemper det medfører.

Så lurer du sikkert på hvilken yrkesgruppe som er aller mest utsatt: Telefonselgerne. Det er hele 99 % sikkert at jobbene deres blir overtatt av roboter.