Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

God talentutvikling - A minute to learn, a lifetime to master

Er du gammel nok til å huske det gamle hjernespillet Master Mind? Bloggens tittel er hentet fra deres eminente slagord, og peker på at ikke alt som er lett å lære, er enkelt å bli god på.

Slik tror jeg der er også med talentutvikling: Det er såre enkelt å mene noe om hva som kreves. Det som er utfordrende, er å lykkes.

De fleste av oss vil kunne underskrive på at det er viktig med trivsel. Dette ikke minst fordi talenter som ikke trives, ofte vil kunne finne andre arbeidsgivere – og dermed forsvinne. Talentet vil da riktignok kunne utvikle seg videre, men det skjer et helt annet sted enn i ditt advokatfirma – til det nye arbeidsstedets glede.

Trivsel er imidlertid ikke nok. God talentutvikling må stimulere advokatfullmektiger og unge advokater til å jobbe målrettet etter en langsiktig plan, for å skape de beste forutsetningene for en kommende karriere som advokat – og gjerne partner. Hvordan gjør man dette? Her begynner meningene å bli delte. Noen vil legge vekt på betydningen av å bli sett og verdsatt, av å føle fellesskap og trygghet, andre vil fokusere på å stille krav og være tydelig i sine forventninger, atter andre vil kanskje være mest opptatt av å gi unge advokater og fullmektiger tillit – og la dem vise seg frem for klientene.

Talentutvikling omhandler mennesker, og er dermed et fag uten fasit. Det finnes utallige måter å lykkes på – og å mislykkes på. Advokatforeningens Talentpris skal i år utdeles på sjette året, og tidligere vinnere har vist at det finnes ulike gode strategier, metoder og kulturer for å nå gode resultater.

Fjorårets Talentpris gikk til Advokatene på Storkaia – et firma med seks advokater i Kristiansund.

For årets talentpris har juryen blinket seg ut de store advokatfirmaene – med sirka 50 advokater eller mer. Er det grunn til å tro at disse ressurssterke firmaene er bransjeledende på talentutvikling? Det vet juryen mer om enn meg. Mitt anliggende i denne bloggen er å rette fokus mot noe jeg tror mange av advokatfirmaene kanskje har som en felles utfordring.

Det er en felles kultur i hele advokatbransjen at man har høye krav til seg selv, og til hverandre. Alle advokater skal være kompetente og vel forberedte – og stille opp når klienten behøver det. De fleste store advokatfirmaer vil nok påstå at disse kravene er ekstra høye nettopp hos dem selv. De vil sannsynligvis også mene at det er på grunn av dette, ikke til tross for dette, at mange ambisiøse unge advokater og advokatfullmektiger søker seg nettopp dit.

La det være sagt; advokater som jobber alene, eller i små og mellomstore advokatfirmaer, kan ha akkurat like høye krav til seg selv og sine kolleger som det man har i de største firmaene. Dette er ikke mitt poeng. Det jeg ønsker å fremheve, og som jeg mistenker at juryen fisker etter når de i kriteriene påpeker utfordringen med å verdsette, utvikle og beholde sine juridiske talenter, er de høye kravenes pris. For er det slik at unge ambisiøse mennesker i dag krever så mye av seg selv også utenfor jobben, at summen av krav blir nær umulig å etterleve? Er det slik at selv de aller flinkeste av dagens unge jurister, opplever at de må velge hvilken arena de skal innfri sine egne høye krav på – og at noen av dem velger bort en toppkarriere i et stort advokatfirma? Og gjelder dette i så fall særlig kvinner?

Kvinneandelen blant advokatfullmektigene har for lengst passert 50 %, og øker. Nesten 7 av 10 jusstudenter er nå kvinner, og mange av dem er blant de mest hardtarbeidende, samvittighetsfulle og ambisiøse. Stadig flere store advokatfirmaer vil derfor oppleve at deres mest umistelige og verdifulle juridiske talenter, er unge kvinner. Kvinner med en eksepsjonelt stor ansvarsfølelse overfor klientene og kollegene – men også overfor familien og barna.

Det å verdsette, utvikle og beholde disse juridiske talentene blir viktigere for hver dag, fordi kvinneandelen bare øker. Heldigvis er advokater et kompetitivt folkeferd, med en svært offensiv tilnærming til de fleste utfordringer. Jeg føler meg trygg på at også denne utfordringen blir møtt med en slik innstilling, der hvert firma forbanner seg på å vinne kampen om den nye generasjonen talenter.   

Det kom inn mange gode søknader til Talentprisen 2017. I Advokatforeningen tolker vi dette som at det er stor interesse for prisen og de temaene juryen hvert år inviterer deltagerne til å konkurrere om. Vinneren vil bli kunngjort på Advokatfesten 1. juni, som arrangeres i forbindelse med Advokatenes fagdager.

De nominerte til Talentprisen 2017 er;

På vegne av juryen ønsker jeg lykke til med prisutdelingen. På vegne av firmaene ønsker jeg lykke til med kåringen. Og på vegne av hele advokatbransjen ønsker jeg lykke til med talentutviklingen. 

Merete Smith