Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Kjør debatt om ny rettspolitisk plattform!

Går alt etter planen, får Advokatforeningen i mai det som vil bli vår aller første rettspolitiske plattform.

Utgangspunktet for arbeidet med forslaget til Rettspolitisk plattform har vært at Advokatforeningen har et samfunnsansvar. Men hva består dette samfunnsansvaret i? Med hvilket grunnleggende utgangspunkt og hvilke grunnleggende verdier er det vi fra Advokatforeningens side deltar i samfunnsdebatten? I kjernen tror jeg det må ligge et engasjement for rettsstaten. Hvis ikke rettsstaten er reell, velfungerende og tilgjengelig for alle, har Advokatforeningen sviktet de som behøver oss mest – de svakeste.

Behovet for en slik plattform bunner i at vi som foreningen må stå samlet når grunnleggende rettsprinsipper blir truet.

En arbeidsgruppe med tillitsvalgte advokater har utformet et foreløpig forslag. Dette sendes i disse dager ut til alle våre kretser. Mitt håp er at vi de nærmeste månedene skal få til en diskusjon om og behandling av forslaget som sikrer at sluttresultatet både blir godt utformet, grundig gjennomtenkt og bredt forankret.

Jeg håper derfor at det vil komme mange tilbakemeldinger til forslaget. Særlig er jeg spent på om det kommer innspill til andre temaer og/eller saker som vi i det foreløpige forslaget ikke har tatt med. Kanskje mener noen at forslaget i sin nåværende form er for omfattende, eller at det går for lite grundig inn i temaene? Og kanskje er det spesifikke enkelttemaer plattformen i større grad bør ta for seg? Det vil tiden vise. Inntil da er det bare å si: Kjør debatt!