Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Kortreist rettshjelp

Generalsekretær Merete Smith gir tomlene opp

I anledning helgens landsmøte i Senterpartiet, tenkte jeg at det var på tide å løfte spørsmålet om reisegodtgjørelse igjen. For et halvt år siden valgte regjeringen å kutte i reisegodtgjørelsen til advokatene, og nå merker vi konsekvensene av regelen som trådte i kraft i januar.

Der kuttene merkes mest er selvsagt langt fra Stortinget og departementet. Kjetil H. Nilsen er fast forsvarer i Hammerfest og har advokatkontor i Alta, og forteller nå om en ny og forandret hverdag. Tapet fra de to første ukene i januar alene tilsvarer på 16 000 kroner for hans kontor. Hans kollega har regnet ut at han vil tape 250 000 kroner i inneværende år, blant annet fordi 70 prosent av Kjetils oppdrag ligger utenfor Alta.


Reisegodtgjørelsen skal dekke timene man bruker på å reise til og fra klienter og rettssaler. For mange, særlig de som bor utenfor de store byene, er det lange reiseavstander som gjelder. Advokater som arbeider på mindre steder arbeider ofte i mindre advokatfirmaer, akkurat som Kjetil, eller driver for seg selv, og er derfor ekstra følsomme for endringer i de offentlige satsene.

Mer enn lommeboken rammes

Kjetil har valgt å spesialisere seg i blant annet barnevernssaker. I Alta finnes det ikke et statlig barnehus, noe som betyr at han må han reise helt til Hammerfest for å være til stede under avhør av barn. Reisen tar to og en halv time med båt. Det blir fem timer tur-retur på halv sats. Regnestykket er enkelt, og Kjetil H. Nilsen vurderer nå å ikke prioritere barnevernssaker og andre saker der de nye reisereglene gjelder. Spørsmålet til de norske politikerne, og kanskje Senterpartiet spesielt, er nå om det er en slik rettssikkerhet vi ønsker å gi sårbare grupper, bare fordi de bor utenfor de store byene?


Når regjeringen kutter i de økonomiske rammene slik de gjør, risikerer vi en utvikling hvor det blir vanskeligere å være lite advokatfirma i distriktet. Den lokale advokaten må kanskje finne seg mer lønnsomme advokatoppdrag, som ikke nødvendigvis krever samme mengde reising, og oppdrag som ikke krever fysisk tilstedeværelse hvor kommunikasjonen kan gå via e-post og andre kanaler. Dette illustrerer hvordan staten nå har tilrettelagt for en sentralisering av rettsstaten, hvor klasseskillene bare vil øke. Det blir de rike som får tilgang på gode, erfarne advokater.


Samtidig blir samfunnet stadig mer komplekst og rettsliggjort. At folk får rettigheter er bra, men resultatet er ofte at det bare er de ressurssterke som klarer å nyttiggjøre seg rettighetene sine. Å være ressurssterk i dag handler dels om økonomi, men det handler først og fremst om en opplevelse av å mestre det samfunnet vi lever i. Det å ha kontroll, å vite at man kan ta vare på seg selv og sine. Å vite at du kan hevde dine rettigheter overfor en arbeidsgiver eller en offentlig myndighet som tar seg til rette på din og familiens bekostning. Å ikke mestre rettsstaten i slike situasjoner gjør oss avmektige i egne liv. Derfor håper jeg at Senterpartiet vil benytte helgens landsmøte til å vedta politikk som sikrer god tilgang på rettshjelp, uavhengig av hvor du bor i landet.


Godt landsmøte!