Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Lite gjennomtenkte argumenter for kutt i reisegodtgjørelsen

Merete Smith portrett

Når politikere fra regjeringspartiene argumenter for at kuttene i reisegodtgjørelsen skal stimulere advokater til å reise mer kollektivt, vitner det om manglende innsikt i advokatenes hverdag. Vi i Advokatforeningen har allerede levert en kritisk høringsuttalelse, men ser det er behov for å gjenta hva en slik reduksjon vil føre til.

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg jevnlig i kontakt med medlemmene våre og får høre om deres arbeidsforhold. Det kunne nok våre politikere også ha godt av. Begrunnelsene som er gitt for kutt i reisegodtgjørelsen viser at politikerne ikke forstår hvordan advokater jobber.

En politiker fra et av regjeringspartiene svarer på en forsvarers henvendelse om kuttene at vedkommende håper at kuttene kan føre til at forsvarerne velger å reise mer kollektivt. Det er mildt sagt hårete argumentasjon, men la oss for syns skyld ta vedkommende på ordet og se hva mer kollektivreising for forsvarerne vil bety. En forsvarer fra Oslo har en klient i Halden. I følge Google Maps tar reisen med bil fra Oslo sentrum til Halden fengsel 1 time og 15 minutter. Reisen med tog og bussbytte i Halden tar til sammenligning 2 timer og 30 minutter. De samme tallene finner vi når man undersøker reiseruten fra Oslo til mange andre fengsler på Østlandet. Forsvareren får kanskje jobbet litt på toget, men må samtidig kreve nesten dobbelt så mye i reisegodtgjørelse. I dette tilfellet er det vanskelig å se noen stor besparing.

Den samme politikeren mener også at forslaget kan stimulere til økt bruk av lokale advokater. Det er i utgangspunktet noe vi støtter. Men i alle straffesaker der klienten sitter varetekstfengslet, hjelper det ikke å bruke lokale advokater. Hvis en sak har skjedd i Oslo, vil fengslingsmøtene og hovedforhandling skje i Oslo. Det er da naturlig å bruke en advokat fra Oslo. Men klienten vil normalt sitte i fengsel et annet sted på Østlandet, ofte Ringerike, Ullersmo, Halden og Sarpsborg. Det vil ikke gjøre saken billigere å bruke en advokat nærme fengselet der klienten sitter i varetekt. Da må advokaten reise til Oslo for fengslingsmøtene og hovedforhandling.

Samtidig som kuttene varsles, ser vi at stadig flere sitter varetekstfengslet. Den nyeste statistikken fra SSB (publisert i mars 2016) viser at det var 4103 innsatte ved inngangen til 2014, og 25 prosent satt i varetekt. Det vil si at det til enhver tid er noe over 1000 varetekstfengslede som skal besøkes av forsvarere. De får dekket en time besøk av sin forsvarer hver 14. dag. Disse 1000 i varetekt har rettigheter som skal tas vare på av forsvarere som forventes å jobbe like hardt som før på dårligere vilkår.

I høringsbrevet der kuttforslaget er fremmet, er det pekt på at advokatene kan jobbe mens de reiser og på den måten få annen inntekt under reisen. Våre samtaler med advokatene viser en helt annen virkelighet. De jobber ofte med taushetsbelagte dokumenter og skal verne klientene sine. Det er derfor ikke bare å åpne den bærbare PC-en, legge saksdokumenter på kafebordet og ta telefonsamtaler mens man løper fra flyet til flytoget. Mange av reisene foregår også på kveldstid og i helgene – da de færreste andre er på jobb og har mulighet til å besvare henvendelser.

Reisegodtgjørelsen skal dekke timene man bruker på å reise til og fra klienter og rettssaler. For mange, særlig dem som bor utenfor de store byene, er det lange reiseavstander som gjelder. Advokater som arbeider på mindre steder arbeider ofte i mindre advokatfirmaer eller for seg selv og er derfor ekstra følsomme for endringer i de offentlige satsene.

Det er lett å anklage advokater for å være griske når de ønsker å øke salærsatsen. Da er det viktig å huske på at advokatene forventes å være tilgjengelig når det måtte være, noe som betyr mye gratisarbeid i tillegg til de fastsatte betalte timene. Hvis man kutter i de økonomiske rammene for disse advokatene, risikerer man at det bare er de i store firmaer som klarer seg. Den lokale advokaten må kanskje finne seg mer lønnsomme advokatoppdrag enn å være advokat på statens satser.

Lenke til nyhetssak om kutt i reisegodtgjørelsen.