Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Litt pepperspray er vel ikke så farlig?

I et samfunn der vi ser nedgang i vold og anmeldt vold, er det overraskende at vi ønsker å åpne opp for bevæpning av nye arbeidsgrupper.

Jeg vil åpne med noe gode nyheter. Jeg ønsker nemlig at vi skal snakke mer om nedgangen i voldsutøvelse i samfunnet vårt. Flere statistikker viser dette. 

SSBs levekårsundersøkelse fra 2015, som ble publisert i 2016 (den neste blir publisert i 2019), viser nedgang i antall ofre som blir utsatt for vold og trusler, og antallet er nå lavere enn den har vært så lenge dette har vært målt.

I 2015 rapporterte 3,5 prosent at de var utsatt for vold eller trusler om vold. Dette er en reduksjon fra 2012, da tallet var 4,3 prosent, og det er en betydelig reduksjon fra perioden 1987-2007 da tallet varierte mellom 5,0 og 5,5 prosent. For første gang rapporteres det om mindre vold og trusler enn de 3,8 prosent som ble rapportert da undersøkelsen startet i 1983.

Andelen anmeldte voldstilfeller har holdt seg nokså stabil de siste årene. Tar man hensyn til befolkningsøkningen, betyr det at voldsnivået er lavere enn før. Anmeldelse av den alvorlige volden har gått ned, mens den mindre alvorlige volden har økt.

Det kan være vanskelig å få øye på dette i en medievirkelighet der overskriftene roper om et kaldere samfunn med mer vold og frykt. Da er det kanskje ikke så rart at politikerne prøver å dempe befolkningens frykt med tiltak som bevæpning, strengere straffer og lignende.

For noen dager siden møttes SVs Petter Eide og FrPs Siv Jensen til debatt i Dagsnytt 18 om bruken av pepperspray. Sprayen skulle i utgangpunktet være et prøveprosjekt, og Siv Jensen kunne melde om at prosjektet har vært en suksess. Tollerne er fornøyde og føler seg tryggere på jobb, og derfor foreslår Jensen å utvide dette til en permanent ordning.

Det høres ikke så dumt ut. Litt pepperspray er vel ikke så farlig?

Jeg er likevel, som Petter Eide, skeptisk til at nye grupper arbeidstakere skal bevæpnes. Advokat Cecilie Nakstad, som også deltok i debatten, kunne fortelle at hun i løpet av sin karriere som forsvarer aldri hadde hørt om vold mot tollansatte. Vi vet også at peppersprayen ikke har blitt brukt en eneste gang i løpet av perioden de tollansatte har hatt tilgang til det.

Det finnes en rekke yrkesgrupper som ved enkelte anledninger kan føle seg utrygge på jobb, for eksempel butikkansatte, NAV-ansatte og ansatte i helsevesenet. Skal disse også få anledning til å bevæpne seg med pepperspray? Hva vil det i tilfelle innebære for samfunnet vårt? Jeg mener det vil være et unødvendig skritt i feil retning.

Lenker til statistikk på SSBs nettsider:

Nedgang i vold

Nedgang i voldsanmeldelser