Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Med engasjement og sjel

Våre mer enn fire hundre tillitsvalgte advokater utgjør ryggraden i Advokatforeningen. De bidrar til å forme og utvikle rettsstaten, og fortjener en hyllest.

Jeg har lyst til å fortelle noen eksempler på hva de bidrar med – ikke bare i Advokatforeningen, men også i samfunnet utenfor.

Et av våre mest aktive utvalg er Menneskerettsutvalget, som ledes av Mette Yvonne Larsen. Utvalget har i mange år hatt fokus på forholdene for barn i fengsler. For å finne ut av dette – har medlemmene av utvalget brukt fritiden sin på å reise landet rundt for å dybdeintervjue flest mulig barn som sitter i norske fengsler. Intervjuene avdekket en praksis der barn kunne bli isolert i inntil 23 timer i døgnet, ble satt i fengsel langt hjemmefra, måtte klare seg uten nødvendige medisiner, bodde på celle sammen med eldre og mer erfarne kriminelle, og opplevde at voksne medfanger bød dem på narkotika. Den første intervjuundersøkelsen ble foretatt for noen år siden – men er nå i ferd med å bli gjentatt. Myndighetene sier selv at forholdene for barn i fengsler er blitt bedre. Medlemmene av menneskerettsutvalget skal nå oppsøke barn i norske fengsler på nytt - for å sjekke om dette virkelig er riktig.

Og når jeg først er inne på barn, vil jeg skryte av Advokatforeningens kvinneutvalg – og deres evne til å tenke utenfor advokat-boksen. Advokat Tina Nordstrøm Storsletten overtok som leder av kvinneutvalget i fjor, samtidig med at hun selv var i barselpermisjon Hun innstiftet da faste månedlige barseltreff for mannlige og kvinnelige advokater i fødselspermisjon, som har fortsatt etter at hun selv er tilbake som advokat. Dette kan kanskje høres tilforlatelig ut for mange her, men når jeg ser alle de unge advokatene som samles i kantina vår, med barnevognene utenfor og ungene på fanget – så er det for meg et tegn på at fremtiden for advokatbransjen ser lys og hyggelig ut.

Jeg må også benytte denne anledning til å fortelle om en tillitsvalgt som har vist et enormt engasjement, der de fleste av oss har nøyd oss med å like noen støtteerklæringer på Facebook – og kanskje sende penger. Tidligere i høst stengte nyvalgt styremedlem i Forsvarergruppen Kim Gerdts sin advokatpraksis i Oslo i en uke – og satte seg på flyet for å hjelpe båtflyktningene på Lesbos. Hans innsats har inspirert mange – og jeg har nå fått vite at Advokatforeningens nestleder Paal-Henrich Berle drar til Lesbos 22. november for å bistå i arbeidet. Vil du støtte arbeidet til de to tillitsvalgte, kan du gjøre det ved å sette penger på konto 9526 06 65538. Beløpene vil gå uavkortet til ting flykningene trenger, som mat, drikke og tepper.

I min jobb treffer jeg hver eneste dag engasjerte tillitsvalgte advokater - som stiller opp ulike måter. Det de har felles, er at arbeidet gjøres frivillig og ulønnet. Noen skriver høringsuttalelser om lovforslag omring temaer de kan særlig mye om – og hvor de mener at advokatenes perspektiver gir viktige innspill. Andre behandler og avgjør disiplinærsaker, mens atter andre stiller opp og yter gratis rettshjelp gjennom Advokatforeningens eget rettshjelptiltak; Advokatvakten.

Jeg er stolt av de tillitsvalgte advokatene i Advokatforeningen. Dere er foreningens sjel, og denne sjelen er samtidig motoren i vårt rettspolitiske samfunnsengasjement. Takk skal dere ha for innsatsen, hver og en av dere.

Blogginnlegget er en bearbeidet versjon av talen jeg holdt til middagen under årstalen