Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

#MeToo i advokatbransjen

Merete Smith på kontoret

Nesten 6000 svenske kvinnelige jurister har signert på kampanjen #medvilkenrätt som forteller om seksuell trakassering og overgrep i egen bransje i Sverige.

Ifølge media var et 60-tall ledere i svensk påtalemyndighet i møte etter oppropet, og påtalemyndigheten har kommet med en uttalelse om deres ansvar for å motvirke slik uakseptabel opptreden.

Det som begynte med Hollywoods reaksjon på Harvey Weinsteins sextrakassering av kvinnelige skuespillere i #metoo-kampanjen, sprer seg som ild i tørt gress til andre bransjer og andre land. Aleksander Schau skrev 24 twittermeldinger om trakassering i mediebransjen i Norge. I dag tar 487 kvinnelige skuespillere et oppgjør med ukulturen i norsk tv, film og teater i oppropet #stilleforopptak.

Når nesten 6000 svenske jurister skriver under på en kampanje som forteller om overgrep i Sverige, er det nærliggende å tro at lignende historier også finnes i Norge.

Advokatbransjen har mange mektige menn på topp og mange unge nyutdannede kvinner på vei inn. Det skal ikke mye til å se for seg situasjoner der menn bruker sin posisjon og tillater seg en oppførsel som ikke er akseptabel. Akkurat som en regissør som kan avgjøre karrieren til en ung skuespiller. Vi må være åpen om at seksuell trakassering finner sted i alle bransjer med ubalanse i maktforholdet.

De fleste har sikkert hørt historier om han som ikke kan holde hendene for seg selv, som inviterer på hotellrommet eller verre historier. Det er viktig at slike historier kommer fram i lyset, men det er enda viktigere at vi snakker høyt om strukturene som gjør at slike ting skjer i utgangspunktet.

Seksuell trakassering og overtramp får skje fordi det ikke er kultur for å ta opp slike saker, og fordi det ikke får konsekvenser for den som trakasserer eller forgriper seg. Problematikken blir ikke snakket høyt om og det finnes ikke gode nok muligheter for å varsle om slike hendelser, enten det skjer med deg selv eller du ser at det skjer med noen andre.

Som partner i et advokatfirma har man en lederrolle, og det innebærer et stort ansvar. På et lederkurs hørte jeg en gang en nybakt leder fortelle at det tok lang tid før han skjønte at når han som leder kom med et forslag, ble det oppfattet som en ordre. Han så på seg selv som en ansatt som var jevnbyrdig med de andre ansatte. Det kan nok være en overgang for mange, og kanskje forklarer det hvorfor en del ledere ikke ser skjevheten i maktforholdet mellom dem og den ansatte.

Det er alvorlig hvis noen blir utsatt for seksuell trakassering eller overgrep. En arbeidsgiver som får mistanke om eller vet at noen er trakassert, skal undersøke hva som har skjedd, og iverksette tiltak for å forhindre fortsatt trakassering. En aktiv og rask handling fra arbeidsgiveren gir et signal om at trakassering ikke aksepteres og at offeret mottar støtte fra arbeidsgiveren.

Utfordringen for mange nyutdannede og nyansatte er frykten for negative reaksjoner fra ledelsen og fra miljøet. Kan man bli stemplet som «uroelement» og som resultat ikke lenger få delta på de spennende oppdragene eller miste bonus? Utfordringen til advokatfirmaene er å sørge for mekanismer som gjør at de som opplever trakassering og overgrep trygt kan si fra om det og bli tatt på alvor.

Advokatforeningen oppfordrer alle advokatfirmaer til å diskutere problemstillingen med de ansatte. Firmaene bør innføre policy på hva som er akseptabel opptreden på kontoret – både i arbeidstiden og ved festlige anledninger. Men ikke minst må det lages en plan for hva man gjør hvis det kommer en varsling om seksuell trakassering eller overgrep. Dette må tas alvorlig også hos oss!

Lenke til Aleksander Schaus Twittermeldinger.

Oppropet #stilleforopptak.