Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Så gjør vi så når vi fremmer vår sak

Merete Smith med julepynt

Jeg håper julefreden er i ferd med å senke seg etter en travel høst.

En av de sakene Advokatforeningen har arbeidet med de siste månedene er regjeringens forslag om å halvere reisegodtgjørelsen. Kuttforslaget fikk flertall i Stortinget, og trer i kraft fra nyttår. Etter sterke protester vedtok allikevel Stortinget å be regjeringen «evaluere endringen av salærforskriften hva gjelder godtgjørelse ved reisefravær i løpet av tre år og komme tilbake til Stortinget på egnet måte» for å sikre at kuttet ikke rammer utilsiktet.

Advokatforeningen er fornøyd med at halveringen av advokatenes reisegodtgjørelse skal evalueres, men evalueringen er bare en halv seier for oss. Ideelt sett skulle vi ha klart å unngå hele kuttet i reisegodtgjørelsen, men når vi en gang ikke fikk den julegaven vi ønsket oss, er det bra at et flertall i justiskomiteen ber om at kuttet skal evalueres.

Advokatforeningen har fått mange spørsmål om hva en slik evaluering innebærer, og det har vi foreløpig ikke noe godt svar på. Det vi derimot vet er at våre medlemmer og vi som foreningen er blant dem som best kan svare på hva slike kutt fører til.

Nå må vi møte medlemmene våre og høre hvordan deres arbeidshverdag påvirkes av kuttene. Vi håper også at medlemmene samler inn mest mulig dokumentasjon på konsekvensene av reisekuttet og sender det til oss, deler i sosiale medier og snakker høyt om det i alle anledninger.

Vi vil alltid jobbe for rettssikkerhet og for at våre medlemmer skal ha best mulig arbeidsforhold – men da trenger vi også medlemmenes hjelp til å samle inn den nødvendige dokumentasjonen. Den vil vi ta med oss når vi møter politikere, presse og andre aktører. Vi vil bruker enhver anledning til å fortelle at slike innsparinger kan ha store konsekvenser for både klienter og advokater.

Debatten har allerede startet i Facebookgruppen "Ingen rettssikkerhet uten rettshjelp". Vårt ønske for julen 2016 er at alle melder seg inn der og dele sine historier. Tips gjerne journalister og andre om diskusjonene som foregår der. Man kan også kontakte lokalpressen, skrive kronikker eller det aller enkleste: Ta en telefon til Advokatforeningen og fortelle oss hvordan slike kutt påvirker din hverdag.

God jul og godt nytt år!

Lenke til "Ingen rettssikkerhet uten rettshjelp"

Endringer i salærforskriften

Foto: Monica Kvaale