Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Salvos Legal – om å gjøre rettshjelp til et levebrød

Merete Smith og Luke Geary

Jeg har akkurat kommet hjem fra en internasjonal konferanse for advokatforeninger på New Zealand, der jeg blant mange andre var så heldig å få hilse på grunnleggeren av Salvos Legal, Luke Geary.

Geary fortalte meg historien om hvordan pro bono-arbeid på fritiden la grunnlaget for det som skulle bli et kommersielt advokatfirma som overfører alt overskuddet til fri rettshjelp.

Salvos Legal er eid av Frelsesarmeen i Australia, som der kalles Salvos. De tilbød rettshjelp før Salvos Legal ble opprettet også, men den gangen var arbeidet basert på frivillig innsats og ikke så effektivt som det kunne ha vært.

Slik fikk Luke Geary ideen om å starte et firma som tjente penger, men samtidig kunne hjelpe dem som trengte det. Tanken var at firmaet skulle sørge for rettshjelp som verken kostet brukerne, samfunnet eller Frelsesarmeen en krone, men allikevel kunne betale lønn til de ansatte.

Salvos Legal fungerer som et vanlig advokatfirma, som tar seg betalt av sine vanlige kunder. Overskuddet fra den kommersielle driften overføres til Salvos Legal Humanitarian, som er rettshjelpsdelen av firmaet. Siden oppstarten i 2011 har de hjulpet til i over 16 000 saker.

Det som skiller Salvos Legal fra andre rettshjelpstilbud, i tillegg til den kommersielle delen, er at de tilbyr tjenester utenom ren juridisk hjelp. De kan hjelpe til med økonomisk rådgivning, midlertidig bolig, karriererådgiving og rehabilitering. Det er jo ofte slik at juridiske problemstillinger oppstår på grunn av vanskelige levekår.

Mange advokatfirmaer driver allerede med pro bono-arbeid, men Salvos Legal har tatt et steg videre og innlemmet rettshjelpen som integrert del av firmaet. Strukturen gir dem også en markedsfordel. De kommersielle kundene består stort sett av større bedrifter og organisasjoner som trenger rådgiving innen eiendom og kontrakter. Disse får den juridiske hjelpen de trenger og vet samtidig at pengene de betaler går til et godt formål.

Strukturen er også attraktiv for de ansatte advokatene. De får både tjene inn penger for firmaet og gi rettshjelp uten å måtte bekymre seg for bunnlinjen i firmaet. Luke Greary startet selv i et vanlig advokatfirma og brukte fritiden på pro bono. Nå kan han kombinere begge interessene på jobb.

Det er inspirerende å få treffe slike mennesker og høre historiene deres. Det viser at det stadig er rom for nytenkning, selv innen advokatbransjen.