Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Situasjonen er dramatisk – også for mange advokater

Generalsekretær Merete Smith på hjemmekontoret sitt

Torsdag 12. mars satte regjeringen i verk strenge tiltak for å hindre videre spredning av koronaviruset. Arbeidslivet og hverdagslivet slik vi kjenner det, ble satt på vent.

Advokatforeningen støtter tiltakene. Vi har samtidig stor forståelse for at folk er bekymret og preget. Mange av våre medlemmer opplever et voldsomt inntektsfall, og noen advokatvirksomheter er usikre på hvor lenge de kan holde det gående.

Den svært vanskelige situasjonen mange opplever skyldes koronaviruset. Det er hensynet til liv og helse ligger bak regjeringens tiltak. Samtidig er det lov å fortvile når ens egen jobb og inntekt er truet.  

«Selvsagt er liv og helse viktigst, men allerede forrige og denne uken har pågang fra klienter gått mot null. Dersom dette blir langvarig, frykter jeg for at dette vil få betydelige konsekvenser for mitt firma, vår families økonomi og helt sikkert for mange andre advokater i samme situasjon.» Dette var noe av innholdet i en epost fra et medlem rett etter at koronakrisen slo til for fullt.  «Vi står foran en potensiell inntektskollaps ved at rettssakene som vår inntjening er knyttet til, nå utsettes eller bortfaller. For forsvarsadvokater er dette dramatisk» uttalte Forsvarergruppens leder Marius Dietrichson til Advokatbladet da han ble intervjuet om pandemiens konsekvenser for forsvarerne. Dette er virkelig vanskelige tider. Og dessverre er det begrenset hva noen av oss får gjort, utover å følge lojalt opp om den nasjonale dugnaden for å begrense smitten, og håpe at det hele går over så raskt som mulig, og med minst mulig omkostninger for liv og helse.

Advokatforeningen jobber for å sikre at regjeringen forstår den kritiske situasjon som mange advokater har havnet i. Myndighetene har lovet en rekke tiltak for å holde Norge i gang og unngå unødvendige konkurser, og dette må også gjelde advokatvirksomheter. Det er imidlertid henvendelsene og samtalene med enkeltmedlemmer som gjør størst inntrykk på oss i Advokatforeningen i hverdagen. De reflekterer vanskelige valg og store utfordringer.

Vi setter gode interne ressurser inn på å sikre kvalifiserte svar på de mange viktige spørsmål medlemmene har, og vi henter inn ekspertise fra tillitsvalgte medlemmer der dette er nødvendig. Der problemstillingene kan gjelde flere, blir svarene samlet i artikler og lagt ut på våre nettsider. Samtidig er våre jurister tilgjengelig for kontakt på telefon og epost, dersom våre nettsider ikke gir svar på dine spørsmål.

Om en tid vil hverdagen være tilbake slik vi kjenner den. Inntil det skjer, må vi ta vare på hverandre så godt vi kan. Kontakt oss dersom det er noe som helst du vil spørre om, eller bare ønsker å snakke om.

Foto: Fra Merete Smiths hjemmekontor i Oslo