Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Sivilsamfunnet gjennomførte en dugnad i sommer. Den var for rettsstaten vår.

De globale rettsstatsevalueringene til World Justice Project har de siste årene kåret den norske rettsstaten til verdens beste, sammen med den danske. Ulikt hva som skjer når vi vinner et gull i langrenn eller annen idrett, glimrer den politiske oppmerksomheten med sitt fravær. Vi ser ingen ministre eller partiledere på Facebook eller Instagram med flagg, et stort smil og et enda større «Hurra for rettsstaten vår!»

Er ikke det rart? Vi er best i verden på noe så viktig som rettsstat, og så får det nesten ikke oppmerksomhet? Kanskje politikerne våre ikke helt forstår hvor viktig den er. Vel, fordelen med en god rettsstat er at den ikke er avhengig bare av politikerne. Så når de ikke engasjerer seg i den grad de burde, stiller sivilsamfunnet opp på dugnad.

En lang rekke organisasjoner har gjennom våren og sommeren gjennomgått rettsstaten vår, og analysert mange av dens styrker og utfordringer. Resultatet av dette viktige dugnadsarbeidet, ble en rettsstatsmelding. Her vi har vi tatt utgangspunkt i de samme åtte kategoriene som World Justice Project benytter når de årlig evaluerer rettsstatene i 139 land, og gått mer i dybden av dem.

Den norske rettsstaten skaper tillit i befolkningen, kunnskap og etterrettelighet i myndighetsutøvelsen, verdier i næringslivet og frihet i livsutfoldelsen. Samtidig ser vi at den opplever noen utfordringer som vekker bekymring nettopp i vår tid. På nettopp vår vakt. Og det er måten den virker på, rettsstatens institusjoner, prosesser og systemer, som blir utfordret. Det er her svekkelsene skjer. Det er her angrepene kommer. Det er her det skal spares, tas snarveier og høstes forførende politiske poeng.

Rettsstatsmeldingen er skrevet av sivile organisasjoner som opplever hvordan den norske rettsstaten virker i hverdagen. Og husk at det nettopp er i hverdagen en rettsstat viser sitt sanne innhold. Det er der den enten blir realisert eller utfordret, avhengig av om man velger å følge den anviste veien mot målet.

God lesning.

Merete Smith

Her kan du lese rettstatsmeldingen.