Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Stans isolasjon som bryter med menneskerettighetene

Generalsekretær Merete Smith på kontoret sitt

Advokatene Frode Sulland og Thomas Horn møtte denne uken på vegne av Advokatforeningen i en høring på Stortinget om bruken av isolasjon i norske fengsler. Høringen kom på bakgrunn av en særskilt melding til Stortinget levert av Sivilombudsmannen.

Systematiske undersøkelser viste at innsatte gang på gang ble holdt isolert – ikke fordi de var farlige for seg selv eller andre, men fordi man i fengslene ikke har ressurser til noe annet.

En særskilt melding er det sterkeste virkemiddelet Sivilombudsmannen har overfor forvaltningen. Jeg er glad for at han tok i bruk dette virkemiddelet i denne saken.

Advokatforeningen har lenge vært et aktivt talerør mot bruken isolasjon, og hjalp i 2014 en klient med en sivil sak om isolasjon, som følge av brudd på menneskerettighetene.

Selv ble jeg klar over den problematiske praksisen allerede på begynnelsen i 1993, da Norge første gang fikk internasjonal kritikk for vår isolasjonsbruk. Det har etter hvert blitt nesten rutinemessig at internasjonale kontrollorganer gir Norge påpakning for hvor lettvint vi forholder oss til isolasjon av mistenkte i politiarrest og varetektsfengsel, og av innsatte i fengsel.

I 2018 leverte Advokatforeningen en høringsuttalelse der vi igjen kritiserte norsk glattcellepraksis, som er en del av isolasjonsproblematikken. Den gangen ønsket Justis- og beredskapsdepartementet å iverksette «tiltak mot isolasjonsvirkninger». Det høres tilsynelatende ut som et fint tiltak, men det det har feil premiss. Det riktige tiltaket ville være å forsøke å unngå isolasjon.

På denne ukens høring viste Frode Sulland til at Advokatforeningen har etablert en egen Isolasjonsgruppe som arbeider for å få ned bruken av isolasjon i norske fengsler. Isolasjonsgruppen har nå reist søksmål på vegne av en innsatt om krenkelse av menneskerettighetene som følge av omfattende isolasjon på sikkerhetscelle og bruk av sikkerhetsseng til tross for alvorlig psykisk sykdom og suicidalitet. Hennes historie fra oppholdet på Bredtveit fengsel ble grundig omtalt i Klassekampen 7. desember 2019.  Jeg tror dette søksmålet har stor mulighet for å vinne fram, og jeg håper at det i tilfelle vil bidra til å redusere bruken av isolasjon i fengslene.

Dette handler først om fremst om at Norge ikke lenger kan være et land som konsekvent bryter menneskerettigheter. Sivilombudsmannen har laget en liste med tre forbedringstiltak, og som jeg støtter helhjertet:

  • Sikre data om isolasjonsbruk. I dag finnes det ingen pålitelig oversikt over omfanget av isolasjon i norske fengsler.
  • Endre lov- og regelverk, slik at isolasjon begrenses.
  • Styrke helse- og omsorgstjenestene til isolerte innsatte.

Dette er helt nødvendige tiltak for å sørge for at vi som nasjon følger menneskerettighetene.