Merete Smiths blogg

Som generalsekretær i Advokatforeningen er jeg opptatt av rettssikkerhet, rettspolitikk og rettsstatlige spørsmål.

Tiden for endring er her

Generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith

Juristforbundets #MeToo-undersøkelse bekrefter at seksuell trakassering er et problem også i advokatbransjen.

Da de svenske kvinnelige juristene startet sin kampanje #MedVilkenRätt i november, skrev jeg et blogginnlegg der jeg oppfordret norske advokatfirmaer til å ta grep og forhindre seksuell trakassering i egne rekker. Den gangen skrev jeg også at det var nærliggende å tro at lignende historier også finnes i Norge.

Nå har Juristforbundets undersøkelse bekreftet at seksuell trakassering er et problem, og undersøkelsen viser at problemet er spesielt stort i privat sektor. Flertallet av advokater jobber i privat sektor, og de private advokatfirmaene er en stor juristarbeidsgiver. Vi trenger ikke lenger å lure på om seksuell trakassering også er et problem i vår bransje.

Undersøkelsen viser at 87 % av dem som er rammet av seksuell trakassering er kvinner. I vår bransje er det mange unge kvinner som er i ferd med å jobbe seg opp i en mannsdominert verden. Jeg håper at ledere i advokatbransjen bruker 8. mars – kvinnedagen – til å tenke gjennom hvordan man sørger for at seksuell trakassering ikke rammer de kvinnelige advokatene.

Det aller første må være å innse at dette skjer overalt. Det er ikke et problem som bare rammer alle andre. Det at du ikke kjenner til konkrete hendelser, betyr ikke at det ikke skjer.

Rapporten viser nemlig at de som opplever trakassering kvier seg for å melde fra, og med god grunn. Bare 5 % av de varslede tilfellene av seksuell trakassering endte med å bli håndtert på en god måte, ifølge de som har svart på undersøkelsen. 5 %! Mange frykter nok konsekvensene av å melde fra. Vil man bli trodd? Kan man ødelegge for fremtidige jobbmuligheter? Hvis man også erfarer at varsler om seksuell trakassering ikke tas alvorlig og ikke får følger for dem som trakasserer, er det ikke overraskende at man prøver å legge hendelsen bak seg og ikke forteller det til noen.

Og derfor kan overgriperne fortsette som de gjør.

Her er tre ting ditt firma bør gjøre for å stoppe seksuell trakassering:

  • Diskuter problemstillingen med de ansatte. Vis at din arbeidsplass er et sted der dette tas på alvor og at man kan melde fra om problemadferd.
  • Innfør en policy for hva som er akseptabel opptreden i arbeidstiden og i sosiale sammenhenger. Del den med nye og gamle ansatte og snakk om det med jevne mellomrom.
  • Legg en plan for hvordan man håndterer varsler om trakassering og overgrep. Sørg for at alle kjenner til varslingsrutinene

Advokatforeningen er i ferd med å utarbeide en veiledning for hvordan man skal håndtere slike saker, og bistår gjerne med råd om hvordan ditt firma kan begynne med dette arbeidet. Jeg sier som Hollywoodskuespillerne: Time's up! Tiden for endring er her.