Årsrapport 2019

Dette er Advokatforeningen

Advokatforeningen 2019

9437 medlemmer
90 % av alle advokater er medlem
19 kretser
494 tillitsvalgte
87 høringsuttalelser
34 advokatvakter

Les mer om Advokatforeningen

Fra general­sekretæren

Les generalsekretærens oppsummering

Årstalen 2019

Les kortversjonen av årstalen

Hovedstyrets beretning 2019

Her kan du lese hva Advokatforeningen var opptatt av i 2019

Hovedstyret

Les mer om hovedstyrets medlemmer

Representantskapet

Dette er medlemmene i Advokatforeningens representantskap

Lovutvalg og høringsuttalelser

Les alle høringsuttalelsene Advokatforeningen avga i 2019

Faste utvalg og faggruppene

Les mer om de faste utvalgene og faggruppene

Disiplinærutvalg

Les mer om disiplinærutvalgene

Kretser

Les mer om kretsenes aktivitet i 2019

Yngre advokater

Les mer om yngre advokater

Regnskap og balanse

Regnskap og balanse