Fra general­sekretæren

Advokatens rolle i samfunnet og rettsstaten

I 2019 tok Advokatforeningen en viktig beslutning for å bli en mer utadvendt forening. Første steget i denne prosessen var å selge oss ut av Juristenes Hus og se etter lokaler som i større grad er tilpasset stor aktivitet. I 2021 vil foreningen flytte inn i nye lokaler i Tullinkvartalet. Målet er å være en mer åpen forening for medlemmene, også fysisk. Vi kan frigjøre oss fra et komplisert eieforhold og bruke tid og ressurser på å være enda mer synlige og til stede for våre medlemmer.

Advokatforeningen brukte også 2019 på å styrke arbeidet med å vise verdien av advokaten for samfunnet. Sammen med Menon Economics publiserte vi en rapport om advokatbransjen som verdiskaper i norsk næringsliv. Vi er opptatt av å vise frem forretningsadvokatenes rolle i samfunnet og i hvilken grad de har bidratt til å bygge det samfunnet vi har nå. Rapporten konkluderte med at advokatbransjen, med de største forretningsadvokatfirmaene i spissen, har den høyeste verdiskapningen per i ansatt i rådgivernæringen.

En av sakene som dominerte nyhetsbildet i 2019, var NAV-skandalen. Der Menon-rapporten viste hvor viktig forretningsadvokater er for næringslivet, viste denne skandalen hvor viktig det er for folk å ha tilgang på god rettshjelp. Vi skal være glade for å bo i Norge der man som borger har krav på mye støtte og hjelp i vanskelige perioder i livet, men lovene som regulerer disse rettighetene kan være vanskelige å forstå. Mer komplisert regelverk og økt rettsliggjøring burde gitt økt satsing på fri rettshjelp, men det har ikke skjedd.  Arbeidet med å forbedre rettshjelpsordningen har hatt fokus gjennom hele 2019.

NAV-skandalen er ett av mange eksempler på hvorfor Advokatforeningen i 2019 utfordret politikerne til å utforme en rettsstatspolitikk. Vi er godt vant her i landet og reflekterer nok ikke så ofte over rettsstaten – fordi den fungerer. Advokatforeningen ønsker at den skal fortsette å fungere, og ønsker derfor en egen rettstatspolitikk på samme måte som vi har fiskeripolitikk, landbrukspolitikk og samferdselspolitikk. Rettsstatens verdi handler om alt det som ikke skjer fordi den fungerer, og jeg mener vi som advokater er helt sentrale i arbeidet med å sikre at dette fortsetter.   

Dette arbeidet tar vi med oss videre inn i 2020, et år som på alle måter ser ut til å bli annerledes enn 2019. Det er nå rettsstaten virkelig står på prøve.