Representantskapet

Representantskapet

Oslo krets

Else-Marie Merckoll

Marte Svarstad Brodtkorb

Kaare M. Risung

Kim Gerdts

Brynjar Østgård

Nora Hallén 

Kaare Andreas Shetelig

Vibeke Five

Bendik Falch-Koslung

Frode Sulland

Gry Brandshaug Dale

Jan L. Backer

Cecilie Lysjø Jacobsen (vara)

Østfold og Follo krets:

Lars Winsvold

Marion Eriksrød Nordenhaug

Romerike krets:

Ruth Nying Frøland

Hedmark krets:

Trude Holmen

Oppland krets:

Tone Ljoså

Buskerud krets:

Christer Almquist

Vestfold krets:

Marianne Teisbekk

Thomas Bjanger

Telemark krets:

Heidi Amlie Grindem

Aust-Agder krets:

Kari-Esther Selvaag Høgevold (vara)

Vest-Agder krets:

Susanne Moe

Sør-Rogaland krets:

Stian Trones Bråstein

Siri Olstad (vara)

Elisabeth Bjelland (vara)

Haugesund krets:

Christoffer A. Falkeid

Hordaland og Sogn og Fjordane krets:

Ingelin Morken Gundersen

Stian Osa

Brendan Stewart Mitchell

Møre og Romsdal krets:

Roger Sporsheim

Trøndelag krets:

Kyrre Richard Osmundsen

Anita Rian Lykken

Helgeland og Salten krets:

Ingrid M. Holm

Midt-Hålogaland krets:

Trude Marie Wold

Eiendomsmeglingsgruppen:

Øyvind Dahle (vara)

Forsvarergruppen:

Marit Lomundal Sæther (vara)

Hovedstyret:

Jens Johan Hjort

Susanne Munch Thore

Hallvard B. Østgård

Marius O. Dietrichson

Leif Oscar Olsen

Arild Christian Dyngeland

Anne Kjølseth Ekerholt

Else Irene Christensen Kildebo

Marte Reier

Cathrin Myre Skram

Jon Wessel-Aas

Observatør fra Yngre advokater John Erik Aarsheim

Møte i representantskapet 23. mai 2019