Yngre advokater

Yngre Advokater

I 2019 var det totalt ni kretser med egne styrer for Yngre Advokater: Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane, Midt-Hålogaland, Oslo, Sør-Rogaland, Troms, Trøndelag, Østfold og Follo og Vest-Agder.

Buskerud krets

Gabrielle Lilleeng Asmyhr (leder), Elin Svele, Maria Lien, Anders Lafton Briskodden, Karina Johnsen

 

Hordaland og Sogn og Fjordane

Thomas Støer(leder), June Stavland (nestleder), Kim Villanger, Imrelin Skjold Lundøy, Alida Steinsland Bergraf, John Erik Aarsheim, Elisabeth Andenæs

Kursvirksomhet/faglig aktivitet
01.02.19 Permisjonstreff
05.02.19 ALD2019 (Arbeidslivsdagene)
27.06.19 Permisjonstreff
29.09.19 Fagarrangement om styreansvar/ advokat Christian Fredrik Magnus og advokat Ole Kvelstad fra Advokatfirmaet Magnus Legal

Sosiale aktiviteter
28.03.19 Juristpils
09.05.19 Juristpils
01.11.19 Høstfest

Annet
YA HSF skal i 2020 fortsette arbeidet med å tilby våre medlemmer faglige og sosiale tilstelninger av høy kvalitet. Styret skal fortsette det målrettede arbeidet med å få opp medlemstallet blant advokatfullmektiger og unge advokater.

 

Midt-Hålogaland krets

Marit Olsdatter Hienn (leder), Daniel Riibe- Stokland, Ingrid Aadnesen

 

Oslo krets

Magnus Brekke Svanberg (leder), Espen Kheeradmandi, Anne-Sofie Rolfsjord, Christine Taaje, Ingrid Mellum Gundersen, Camilla Hovind Breiland, Ea Herstad Øverås, Mohsin Ramani.

Kursvirksomhet/ faglig aktivitet
04.02.19 – «De første rettssakene», Thon Conference med 85 deltakere. Kursholderne var Christian Reusch fra Regjeringsadvokatene, samt Kaare A. Shetelig og Ola Nisja fra Wikborg Rein & Co.

06.04.19 – Om regnskap og økonomi, 40 deltakere. Med foredragsholder Gunnar Engelsåstrø fra OsloMet

14.05.2019 Saksomkostninger og advokatansvar, 45 deltakere. Med kursholdere Toralf Wågheim fra Advokatfirma Riisa & Co og Gjermund Aasbrenn fra Høyesterett.

14.06.19 – «Sommerpilsen» Gratis arrangement med ca. 100 deltakere. Tema var medias rolle i straffesaker. Advokat i Elden, Nora Hallén ledet paneldebatten. Paneldeltakere var nyhetsredaktør i Aftenposten, Tone Tveøy-Strøm Gundersen, politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby og partner i Advokatfirmaet Hjort, Svein Holden.

09.09.19 – «Survival guide for advokatfullmektiger», 35 deltakere. Med kursholdere Cathrine Hrasky fra Oslo tingrett og Øystein Myre Bremset fra Advoktfirmaet BAHR

15.10.19 – Kurs om Maktspillet i forhandlinger, 25 deltakere. Kursholder var advkat Sigurd Knudtzon, partner i Advokatfirma Wahl-Larsen.

Sosiale aktiviteter
16.08.19 – Styret arrangerte i tillegg den årlige «Sommerfesten», denne gangen på LINGLING Aker Brygge. Arrangmentet var vellykket med over 100 gjester.

Annet
Yngre Advokater er medlem av European Young Bar Association (EYBA). Styremedlem Christine Taaje deltok som representant for YA Oslo på EYBA sitt årsmøte og høstkonferanse i London 27. til 29. september 2019.

Styret har hatt en løpende dialog med sin søsterorganisasjon i Danmark (DJØF) vedrørende et mulig nordisk samarbeid for yngre advokater fremover. DJØF deltok på utvalget for YA sitt halvårlige møte i mars 2019.

Styret i Yngre Advokater Oslo har gitt en felles uttalelse til Advokatbladet i forbindelse med fokuset på advokatfullmektiger og yngre advokaters lønns- og arbeidsvilkår.

 

Sør-Rogaland krets

Malén Stølen (Leder), Kathrine Berglie, Jørgen Christian Stabel, Anita Stangeland, Kristine Yrke, Adrian Norense Idehen, Maria Svingen Bjørgo

Kursvirksomhet/ faglig aktivitet
25.04.19 «Dine første rettssaker og Survival guide for unge advokater» med 30 deltakere. Forelesere var Tor Christian Carlsen, Ørjan Andre Grønlid og Grethe Gullhaug.

21.11.19 «Fremtidens advokatbransje» med 30 deltakere. Forelesere var Kristoffer Sivertsen, Dag Josef Foss og Thomas Hansteen.

Sosiale aktiviteter
13.09.19 Sensommerfest på Flo & Fjære

Jussepils – YA har fortsatt med å arrangere Jussepils. I 2019 ble det arrangert tre ganger.

I samarbeid med kretsstyret har YA arrangert vorspiel før båtturen, hvor årets nyinnmeldte i Advokatforeningen ble invitert.

 

Trøndelag krets

Kristin Bugge Midthjell (leder), Emma Nilsen Vonen, Thomas Hoff Myhr, June Falk-Larssen

Troms krets

Viktoria Hauan (leder), Guro Haug Nilsen

 

Vest-Agder krets

Helle Cecilie Lineikro (leder), Emma Isaksen, Tor Sverre Fuglestien, Espen Fiskå Saanum

Kursvirksomhet/ faglig aktivitet
20.11.19 Frokostseminar med Dommer Otterbech, Helge Wigemyr, Carl Henning Leknesund

Sosiale aktiviteter
11.06.19 «Kick off» for YA Vest-Agder

 

Østfold og Follo krets

Anton Forssten (leder), Silja Dagenborg (nestleder), Sarah M. Didriksen