Disiplinærutvalget for Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark kretser