Disiplinærutvalget for Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark kretser

Leder Thallaug, Tore Advokatfirmaet Thallaug ANS
Medlem Bakanova, Agnieszka Nordea Bank ABP, Filial i Norge
Medlem Brekken, Jan Kjetil Advokatfirmaet Alver AS
Medlem Homstvedt, Lene Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS
Medlem Lien, Maria Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS
Medlem Marqvardsen, Sindre Advokatfirmaet Marqvardsen AS
Medlem Midgaard, Birgitte Advokatfirmaet Midgaard & Co AS