Disiplinærutvalget for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser