Disiplinærutvalget for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser

Leder Mytting, Ada Cathrine Høst Advokatfirmaet Mageli DA
Medlem Baklund, Lars Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
Medlem Berven, André Advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven AS
Medlem Hanisch, Odd Advokatene Lægland, Kosberg & Hanisch AS
Medlem Holm-Olsen, Ole Richard Advokatfirma Wang & Holm-Olsen AS
Medlem Melgård, Monica Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS