Disiplinærutvalget Oslo krets

Leder av underutvalg Borch, Alex Advokatfirmaet Hjort AS
Leder av underutvalg Botolfsen, Botolf Langseth Advokatfirma DA
Leder av underutvalg Daae, Morten Alexander Med Kvale Advokatfirma DA
Leder av underutvalg Hansen, Hans Andreas Glette Hans Andreas Glette Hansen
Leder av underutvalg Holth, Torhild Advokatfirmaet Larsen & Co Kontordrift AS
Leder av underutvalg Ibsen, René Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA
Leder av underutvalg Winje, Halldis Advokatfirmaet Riisa & Co ANS
Medlem Bergan, Gunhild Elden Advokatfirma AS
Medlem Boye, Knut Advokatfirma Knut Boye
Medlem Bårdsen, Merete Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Medlem Ellingsen, Fredrik Lilleaas Advokatfirmaet Selmer AS
Medlem Iversen, Hedda Advokatfirmaet KPU DA
Medlem Myhre, Elisabeth Advokatene Berg Ditlev-Simonsen AS
Medlem Nesset, Christian Kjellby SANDS Advokatfirma DA
Medlem Schjatvet, Cecilie Advokatfirmaet Cecilie Schjatvet AS
Medlem Torgrimsby, Nina Henriksen If Skadeforsikring NUF
Medlem Vaag, Kai Vaag & Zimmer Advokatfirma AS
Medlem Willix, Henriette Advokatfirmaet Sulland AS