Haugaland og Sunnhordland krets

Referat fra møte med barnefaglig utvalg

Advokatforeningen Haugaland og Sunnhordland krets avholdt møte med Haugaland og Sunnhordland tingrett, Familievernkontoret for Haugalandet og sakkyndige psykologer 19. desember 2023. Vedlagt følger referatet fra dette møtet.

Her kan du lese referatet.