Oslo krets

Nyhet

Referat fra samarbeidsmøte med Borgarting lagmannsrett

Det holdes årlig et sammarbedismøte mellom styret i Oslo krets og Borgarting lagmannsrett. Fra styret møtte leder Trygve Staff, nestleder Caterina Håland Gaeta og Kamilla Sagen Hildre fra Advokatforeningen. 

Her kan du lese referatet fra møtet.