Sør-Rogaland krets

Nyhet

Advokatvakten på Sølvberget høsten 2024

Det er igjen anledning til å melde seg som frivilling til advokatvakten.

Advokatvakten er et samarbeid mellom Advokatforeningen og Sølvberget kulturhus i Stavanger. Det tilbys gratis advokatbistand til de som ønsker dette. Vi setter opp vaktlister med frivillige advokater der brukerne får inntil 30 minutter gratis konsultasjon. Dette er en frivillig ordning, men det er gode muligheter for å få inn nye oppdrag for de advokater som stiller opp. Mange av brukerne kan man hjelpe der og da, men flere blir også henvist videre til å oppsøke advokat for videre betalt bistand – og det er ingenting i veien for å henvise brukeren til å ta kontakt med advokatvakten selv.

Vaktene er hver torsdag fra kl. 17.00-19.00 og gjennomføres på Sølvberget. Første vakt til høsten er torsdag 5. september 2024.

Merk at advokatfullmektiger ikke kan møte opp på egenhånd.

De som ønsker å delta med en vakt eller to til høsten kan sende en e-post til kretsstyret v/ Susanne Bø på e-post innen 1. august 2024.

Her finner du praktisk informasjon om advokatvakten i Sør-Rogaland