Søknad om medlemskap

Den informasjonen vi ber om trenger vi for å behandle søknaden om medlemskap og administrere medlemskapet ditt.

Personopplysninger
Fødselsdato*
Kjønn*
Firma/arbeidssted

Firma/arbeidssted

Firmanavn
Postadresse
Postnr / poststed

eller

Utdanning / Formelle titler
Tilleggsmedlemskap
Behandling av personopplysninger som følge av medlemskap Medlemsinformasjon

Advokatforeningen, herunder Advokatbladet, og Juristenes Utdanningssenter sender ut sentral informasjon om medlemstilbud og kurs til oppfyllelse av etterutdanningskravet for medlemskap i Advokatforeningen. Vi anbefaler at du mottar denne informasjonen, men etter markedsføringsloven § 15 har du rett til å reservere deg fra å motta slik informasjon dersom du ønsker det.