Samtykkeerklæring

Som en følge av ditt medlemskap i Advokatforeningen, og for å kunne administrere medlemskapet (i forbindelse med innmelding, under og etter opphør av medlemskapet), må personopplysninger som du avgir og som Advokatforeningen mottar eller opparbeider som følge av medlemskapet behandles av Advokatforeningen, herunder Advokatbladet, og våre samarbeidspartnere/leverandører.

Opplysninger som du avgir ved innmeldelse i Advokatforeningen vil derfor bli registrert i medlemsregisteret og behandlet av Advokatforeningen.

Advokatforeningen, herunder Advokatbladet, og Juristenes Utdanningssenter, vil bruke din e-postadresse og telefonnummer for å sende deg informasjon på e-post, SMS, samt eventuelt andre kommunikasjonsmetoder, om medlemstilbud og kurs som Advokatforeningen tilbyr selv eller via våre samarbeidspartnere.

Hvem som er medlem i Advokatforeningen er offentlig tilgjengelig på foreningens nettsider og din informasjon vil muligens også bli gjort tilgjengelig.

Se mer om Advokatforeningens behandling av personopplysninger i Advokatforeningens personvernerklæring.