Nedlastbare logoer

Som medlem av Advokatforeningen har du rett og plikt til å synliggjøre medlemskapet ditt når du kommuniserer med omverdenen. Det er et kvalitetsstempel å være medlem av Advokatforeningen, og det er viktig at medlemskapet synliggjøres på riktig måte.

Plikten til å angi medlemskapet i Advokatforeningen er hjemlet i foreningens vedtekter § 2-4. På denne siden finner du brukerveiledning med samlet oversikt over hvordan Advokatforeningens logo og teksten "Medlem av/Medlemmer av Advokatforeningen" kan benyttes.

I tillegg finner du nedlastbare logoer til bruk på henholdsvis
•Brevark og trykksaker
•Elektroniske maler og presentasjoner
•Hjemmesider

Merk at det kun er firmaer der samtlige advokater er medlemmer, som kan bruke foreningens logo generelt. Dersom ikke alle firmaets advokater er medlemmer, skal det kun skrives MNA etter medlemmets eller medlemmenes navn. Se brukerveiledningen for nærmere informasjon.

Hvordan skal medlemskap i Advokatforeningen – MNA – angis på firmaets brevark?

Når det gjelder angivelse av medlemskapet på brevark er det flere måter å profilere medlemskapet på. Du kan skrive MNA etter navn (se for nærmere informasjon pkt. 1 nedenfor), benytte Advokatforeningens logo (se for nærmere informasjon pkt. 2 nedenfor) eller benytte teksten "medlem/medlemmer av Advokatforeningen (se for nærmere informasjon pkt. 3 nedenfor).

1. «MNA» etter navn

Dersom ikke alle firmaets advokater er medlemmer, skal det skrives «MNA» etter medlemmets navn.

«MNA» kan f.eks også benyttes på visittkort.

 

Eksempel

Ola Nordmann, MNA
Ingrid Åmot, MNA
Kari Himmelblå
Arne Sørland

 

2. Bruk av logo

Dersom alle firmaets advokater er medlemmer, kan logo med «medlemmer» brukes.

Dersom firmaet består av kun en advokat, kan logo med «medlem» brukes.

 

3. Bruk av tekst

Dersom alle firmaets advokater er medlemmer, kan teksten «Medlemmer av advokatforeningen» brukes.

Dersom firmaet består av kun en advokat, kan teksten «Medlem av Advokatforeningen» brukes.

Teksten skrives med firmaets profilskrift.

Eksempel

Medlemmer av Advokatforeningen

Medlem av Advokatforeningen

Farger

Logoene skal fortrinnsvis gjengis i Advokatforeningens farger eller sort.

Dersom man av trykktekniske årsaker må bruke firmaets egen profilfarge skal logoen gjengis ensfarget og så nøytral som mulig.

Plassering og størrelse

Både logo og tekst bør plasseres på et egnet sted. Det kan for eksempel være nederst til høyre eller sentrert på et brevark.

Brukes logoen skal originalen brukes i størrelse 1:1.

Det er viktig at logoen alltid plasseres på hvit bakgrunn og med tilstrekkelig avstand til andre visuelle elementer.

Dersom logo ønskes plassert på en lys grå bakgrunn (eller tilsvarende) er det kun tillatt å bruke sort logo. Logo må aldri plasseres på mønstret eller urolig bakgrunn.

Internett

Filene som er merket «web» skal benyttes på internett. Disse skal alltid gjengis i 100% størrelse. For øvrig gjelder samme retningslinjer som over.

E-postsignatur

Dersom man ønsker å synliggjøre medlemskapet i Advokatforeningen i en e-postsignatur, skal dette gjøres ved bruk av tekst, som vist i eksempel 4. Bruk av logo-skjoldet anbefales ikke.

Eksempel

Vennlig hilsen
Navn Etternavn
Advokat MNA
Mobil +47 xx xx xx xx / Telefax +47 xx xx xx xx
Gateadressen 15b / Postboks 15 Sentrum, 0123 Oslo, Norway
navn@advokat.no / www.advokat.no

Dersom man er ansatt i eller en del av et felleskap hvor alle advokater er medlem av Advokatforeningen, kan man i tillegg til tittelen «Advokat MNA» tilføye «Medlemmer av Advokatforeningen» i. fm. adresseinformasjon som vist i eksempel 5.

Eksempel

Vennlig hilsen
Navn Etternavn
Advokat MNA
Advokatfellesskapet
Mobil +47 xx xx xx xx / Telefon +47 xx xx xx xx / Telefax +47 xx xx xx xx
Gateadressen 15b / Postboks 15 Sentrum, 0123 Oslo, Norway
navn@advokatfelleskapet.no / www.advokatfelleskapet.no
Medlemmer av Advokatforeningen

Annonsering

Ved annonsering i eksempelvis et medlemsblad, skal ikke Advokatforeningens logo benyttes. Da skal medlemskapet angis med "MNA" eller teksten "Medlem av Advokatforeningen".

 Last ned logoer

Logo Medlem Advokatforeningen (farger)

Eps-fil for bruk i trykksaker
Png-fil for bruk i elektroniske maler og presentasjoner
Png-fil for bruk på internett

Logo medlem Advokatforeningen (sort/hvitt)

Eps-fil for bruk i trykksaker
Png-fil for bruk i elektroniske maler og presentasjoner
Png-fil for bruk på internett

Logo medlemmer Advokatforeningen (farger)

Eps-fil for bruk i trykksaker
Png-fil for bruk i elektroniske maler og presentasjoner
Png-fil for bruk på internett
 

Logo medlemmer Advokatforeningen (sort/hvitt) 

Eps-fil for bruk i trykksaker
Png-fil for bruk i elektroniske maler og presentasjoner
Png-fil for bruk på internett