Disiplinærutvalget for Hordaland og Sogn og Fjordane krets

 • Silje Remøy

  Leder

  Hordafor AS

  Thormøhlensgate 53 C
  5006 BERGEN

 • Bjørn Åge Hamre

  Medlem

  Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

  Postboks 1213 Sentrum
  5811 BERGEN

  Telefon: +47 55 56 82 00

 • Sonja E. Bernt Heimset

  Medlem

  Dalheim Rasmussen Advokatfirma ANS

  Postboks 2026 Nordnes
  5817 BERGEN

  Telefon: 55 54 70 70

 • Lene Knapstad

  Medlem

  Advokat Lene Knapstad AS

  Postboks 471
  6803 FØRDE

 • Brendan Stewart Mitchell

  Medlem

  Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA

  Thormøhlens gate 53 D
  5006 BERGEN

  Telefon: 55 62 95 00

 • Hanne Katrine Mundal

  Medlem

  Advokatfirmaet Tollefsen AS

  Postboks 25
  6852 SOGNDAL

  Telefon: 57 62 88 50

 • Kjell Petter Neset

  Medlem

  Advokatfirmaet Responsa AS

  Sæ 136
  5417 STORD

  Telefon: 53 45 40 00

 • Arild Nundal

  Medlem

  Harris Advokatfirma AS

  Postboks 4115 Sandviken
  5835 BERGEN

 • Even Øistensen

  Medlem

  AdvokatCompagniet DA

  Postboks 483 Sentrum
  5805 BERGEN

  Telefon: 55 55 48 00