Eiendomsmeglingsgruppen

Aktuelt

Praktisk informasjon

 1. Retningslinjer for håndtering av formidlinger som ikke legges ut for salg i det åpne markedet (off market salg)

  Salg av eiendom gjennom megler, uten ordinær annonsering og budrunde, kan utfordre tilliten til meglerens integritet og uavhengighet, særlig i de tilfellene hvor samme eiendom blir videresolgt til en vesentlig høyere pris kort tid etter.

 2. Forholdet mellom taushetsplikten etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven

  Finanstilsynets rundskriv 3/2018 omhandler forholdet mellom taushetsplikten etter eiendomsmeglingsloven og opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven.

 3. Veileder fra Forbrukerombudet om markedsføring av boliger ved salg

  Forbrukertilsynet har laget en ny veiledning for hvordan markedsføring av boliger skal skje i henhold til markedsføringsloven.

 4. Om eiendomsmeglingsgruppen

 5. Vedtekter for eiendomsmeglingsgruppen

  Vedtatt på årsmøte i Eiendomsmeglingsgruppen 3. mai 2018.

 6. Eiendomsmegling og hvitvasking

  Her finner du lenker til Finanstilsynets risikovurdering knyttet til eiendomsmegling og hvitvasking og tilsynets samlerapport, med blant annet tips til utarbeidelse av skriftlig risikovurdering. Her finner du også informasjon om Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenters utarbeidete liste over forhold som kan indikere en mistenkelig transaksjon i tilknytning til eiendomsmegling.

 7. Veiledning til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i eiendomsmeglings-virksomhet

  Advokater som driver eiendomsmegling skal forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger, jf. lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. 2009 nr. 11 § 1.

 8. Grensen mellom advokatoppdrag og eiendomsmegling

  Grensen mellom rettshjelpsvirksomhet og eiendomsmeglingsvirksomhet er ikke regulert i lov, men er av sentral betydning i relasjon til eiendomsmeglingsregelverkets krav.

 9. Opplysningsplikt ved oppgjørsoppdrag

  Oppgjørsoppdrag med eller uten skriving av kontrakt er omfattet av eiendomsmeglingsloven. Det følger av loven at oppdraget skal utføres i overensstemmelse med god meglerskikk og med omsorg for begge parters interesser. I tråd med formålsbestemmelsen forutsetter god meglerskikk at handelen gjennomføres på en slik måte at ingen av partene utsettes for økonomisk risiko.

 10. Advokatens plikter som oppgjørsansvarlig for nybygg

  Som oppgjørsansvarlig skal man kontrollere om alle lovbestemte og avtalte oppgjørsforutsetninger er oppfylt. Vi gjør oppmerksom på noen forhold det er viktig å merke seg når det gjelder oppgjør av boliger under oppføring.

 1. 1
 2. 2

Neste