Eiendomsmeglingsgruppen

Aktuelt

Tilbake til Praktisk informasjon

Om eiendomsmeglingsgruppen

Eiendomsmeglingsgruppen er en faggruppe i Advokatforeningen, jf. Advokatforeningens vedtekter § 7-1.

Eiendomsmeglingsgruppen har som formål å:
• styrke advokatens rolle som eiendomsmegler,
• være et forum for drøfting av faglige spørsmål knyttet til eiendomsmegling,
• arbeide aktivt for kompetanseheving blant medlemmene,
• ivareta medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter og andre organisasjoner.

Eiendomsmeglingsgruppen har således et særlig ansvar for å arrangere kurs for medlemmene innenfor fagområdet eiendomsmegling. Mange advokater som driver med eiendomsmegling er del av relativt små fagmiljø. Kursene som tilbys kan dermed også bli en viktig møteplass og et sted for nettverksbygging. Kurs og andre nyheter knyttet til fagområdet eiendomsmegling, vil bli annonsert i egne nyhetsbrev.

Eiendomsmeglingsgruppen jobber hele tiden for å styrke advokatens rolle som eiendomsmegler. Advokatforeningen ved eiendomsmeglingsgruppen har jevnlig møter med Finanstilsynet og sentrale aktører, som Eiendom Norge, Eiendomsmeglingsforbundet og Forbrukerrådet.

Som medlemmer av eiendomsmeglingsgruppen kan opptas medlemmer i Advokatforeningen som driver med eiendomsmegling. Innmelding skjer til Advokatforeningen.