Eiendomsmeglingsgruppen

Aktuelt

Tilbake til Praktisk informasjon

Veileder fra Forbrukerombudet om markedsføring av boliger ved salg

Forbrukertilsynet har laget en ny veiledning for hvordan markedsføring av boliger skal skje i henhold til markedsføringsloven.

Veiledningen er utarbeidet for alle som markedsfører boliger og fritidsboliger i en profesjonell sammenheng, herunder advokater som påtar seg boligsalg.

Veiledningen gir uttrykk for krav som lovverket stiller til markedsføring av bolig. Formålet med veiledningen er å sikre at alle former for markedsføring, som annonser og salgsoppgaver, gir en balansert, veiledende og korrekt fremstilling av den aktuelle boligen. Målet er at alle vesentlige forhold ved boligen kommer frem på en klar og tydelig måte, slik at forbrukeren ikke blir villedet. Les mer.