Forsvarergruppen

Aktuelt

Tilbake til Aktiviteter

Forsvarergruppens høstseminar 2019

Sundvollen Hotel Dronningveien 2, 3531 Krokkleiva

18.10.2019 18.00 - 20.10.2019 14.00

Meld deg på her

Hotellregningen og andre utgifter betales direkte til hotellet ved avreise.  Det er et krav fra Advokatforeningens revisor at ytelser som er momsbelagt, betales av den enkelte deltager.

Pris for en overnatting er:       Kr. 1.610,-  inkludert måltider

Pris for to overnattinger er:    Kr. 3.220,-  inkludert måltider

Drikkevarer er ikke inkludert i ovennevnte priser.

Det er også fri adgang til Fitnes- og Spa-avdelingen.

Forsvarergruppen sender faktura på seminaravgift som er på kr. 2.750.-.

For medlemmer som bare ønsker seminar gjør jeg oppmerksom på at frokost og middag ikke er inkludert.

Forsvarergruppen har garantert for at alle rom betales, og etter bestilling er avbestillingsfristen 1. september 2019.  Ingen refusjon etter denne dato. Dette gjelder også for hotellrom – dersom hotellet ikke fylles opp. Avbestilling skal skje direkte til meg.

NB: Det må understrekes at hvis du er påmeldt seminaret med overnatting og allikevel ikke møter opp, blir vi nødt til å sende deg regning på ubenyttet rom, siden Forsvarergruppen som nevnt, er forpliktet til å betale for alle rom.