Forsvarergruppen

Aktuelt

Nyheter

 1. Avvikling av straffesaker i Oslo tingrett frem til sommeren

  Les oppdatert informasjon fra Oslo tingrett om avviklingen av straffesaker frem til sommeren

 2. Befaring med smittevernmyndighetene i Oslo tinghus

  Smittevernmyndigheten har den 2. april vært på befaring i Oslo tinghus med tanke på videre drift. I referatet fra befaringen er det angitt hvordan dette skal kunne skje og hvilke begrensninger slik drift vil være underlagt.

 3. KDI opphever innsattes rett til besøk

 4. Informasjon om oppnevning som forsvarer under etterforskning etter straffeloven § 100

 5. Gjenåpning av saker om ulovlig innreise til Norge

  Forsvarergruppen anmoder sine medlemmer om å identifisere saker som gjelder flyktninger som er straffet for ulovlig innreise til Norge, som kan være egnet for gjenåpning.

 6. Invitasjon til Forsvarergruppens årlige høstseminar

 7. Referater fra Forsvarergruppens høstseminar

 8. Meddelelse fra Oslo politidistrikt - besøkskort i arresten

 9. Kjenner du til en sak/saker hvor det har forekommet justisfeil?

 10. Kursmateriell fra høstseminaret

  Nedenfor finner du materiale som ble gjennomgått på forsvarergruppens høstseminar 2018. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle foredragsholdere leverte materiale som ble gjennomgått, det kan derfor være at ikke alt fra seminaret er å finne her.

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste