Forsvarergruppen

Aktuelt

Nyheter

 1. KDI opphever innsattes rett til besøk

 2. Informasjon om oppnevning som forsvarer under etterforskning etter straffeloven § 100

 3. Gjenåpning av saker om ulovlig innreise til Norge

  Forsvarergruppen anmoder sine medlemmer om å identifisere saker som gjelder flyktninger som er straffet for ulovlig innreise til Norge, som kan være egnet for gjenåpning.

 4. Invitasjon til Forsvarergruppens årlige høstseminar

 5. Referater fra Forsvarergruppens høstseminar

 6. Meddelelse fra Oslo politidistrikt - besøkskort i arresten

 7. Kjenner du til en sak/saker hvor det har forekommet justisfeil?

 8. Kursmateriell fra høstseminaret

  Nedenfor finner du materiale som ble gjennomgått på forsvarergruppens høstseminar 2018. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle foredragsholdere leverte materiale som ble gjennomgått, det kan derfor være at ikke alt fra seminaret er å finne her.

 9. Utkast til nye retningslinjer for forsvarere

 10. Referat fra styremøte 23. august 2018

  Forsvarergruppen hadde møte i Oslo den 23. august 2018

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste