Forsvarergruppen

Aktuelt

Nyheter

 1. Årsrapport og program for høstseminaret på Sundvolden 2021

  Nedenfor følger innkalling og dokumenter til forsvarergruppens årsmøte, samt programmet for høstseminaret på Sundvolden.

 2. Oppdatert smittevernplakat Oslo tingrett

  Smittevernplakaten for Oslo tingrett er oppdatert.

 3. Saksforberedelse og hovedforhandling i store straffesaker

 4. Informasjon til forsvarere, bistandsadvokater, påtalemyndigheten og PU

 5. Pandemisituasjonen - Riksadvokatens midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen

  Riksadvokatens midlertidige direktiver for straffesaksbehandlingen på grunn av pandemisituasjonen er revidert og forlenget til 1. juni 2021.

 6. Ny salærsats og Midlertidig direktiv om beslag

 7. Avvikling av straffesaker i Oslo tingrett frem til sommeren

  Les oppdatert informasjon fra Oslo tingrett om avviklingen av straffesaker frem til sommeren

 8. Befaring med smittevernmyndighetene i Oslo tinghus

  Smittevernmyndigheten har den 2. april vært på befaring i Oslo tinghus med tanke på videre drift. I referatet fra befaringen er det angitt hvordan dette skal kunne skje og hvilke begrensninger slik drift vil være underlagt.

 9. KDI opphever innsattes rett til besøk

 10. Informasjon om oppnevning som forsvarer under etterforskning etter straffeloven § 100

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste