Forsvarergruppen

Aktuelt

Nyheter

 1. Invitasjon til Forsvarergruppens årlige høstseminar

 2. Referater fra Forsvarergruppens høstseminar

 3. Meddelelse fra Oslo politidistrikt - besøkskort i arresten

 4. Kjenner du til en sak/saker hvor det har forekommet justisfeil?

 5. Kursmateriell fra høstseminaret

  Nedenfor finner du materiale som ble gjennomgått på forsvarergruppens høstseminar 2018. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle foredragsholdere leverte materiale som ble gjennomgått, det kan derfor være at ikke alt fra seminaret er å finne her.

 6. Utkast til nye retningslinjer for forsvarere

 7. Referat fra styremøte 23. august 2018

  Forsvarergruppen hadde møte i Oslo den 23. august 2018

 8. Referat fra styremøte 12. juni 2018

  Forsvarergruppen holdt møte i Oslo 12. juni 2018

 9. Referat fra styremøte 24. mai 2018

  Forsvarergruppen holdt møte i Oslo den 24. mai 2018

 10. Referat fra styremøte 20. april 2018

  Forsvarergruppen holdt møte i Oslo 20. april 2018